Zillen, Wilhelm (1824-1870)

Johannes Wilhelm Zillen

Schleswig, 04-01-1824 - København, 14-03-1870, Maler

Virkested:  Danmark

Uddannelse:
På kontor i Schleswig; okt. 1845 opt. på Kunstakad. Kbh. i 1. Frihåndssk., avancerede sommeren 1846 til Gipssk., forlod Akad. okt. 1847; arb. i H.W. Bissens værksted som billedh. fra okt. 1845-47; uddannede sig på egen hånd som maler, bl.a. i Düsseldorf fra 1854-56.

Stipendier og udmærkelser:
Akad. 1862.

Udstillinger:
Charl. Forår 1857-70; Kunstakad., Sth. 1868; Nord. Udst. 1872; Rådhusudst., Kbh. 1901; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; 100 Jahre Schleswigscher Malerei (1760-1860), Schleswig-Holstein. Landesmus., Schloss Gottorp 1954.

Biografi:
Wilhelm Zillen var først og fremmest maler, men beskæftigede sig også med grafik. Endvidere var han i en periode tilknyttet H.W. Bissens billedhuggerværksted, hvor han bl.a. efter Chr. VIIIs død arbejdede med udsmykningen af kongens katafalk og kopierede flere Thorvaldsen-værker til reproduktion i mindre format, bl.a. for Bings Porcelænsfabrik. Zillens malerier bærer i motivvalg og stil præg af forbindelsen med Düsseldorferskolen, og hans raderinger er ligeledes under påvirkning af samtidens tyske kunst. Zillen var imidlertid også tæt på dansk guldaldertradition, bl.a. i farveholdning, når han malede landskaber med udbredte marker, dyr, bonden i arbejde, livet på gårdene og markedsscener. Nogle billeder peger med deres stilfærdige komposition, enkelhed i motivvalg og ro i figurfremstillingen frem mod Hans Smidths tidlige landskabsmalerier.

Solgte værker