Vermehren, Gustav (1863-1931)

København, 28-12-1863 - København, 02-09-1931, maler Nationalitet: dansk Virksom: Danmark Uddannelse: Malerlære; tegneundervisn. hos faderen; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. sep. 1881-maj 1891. Stipendier og udmærkelser: Neuhausens Pr. 1889; Akad. 1891, 1896, 1899, 1903; Raben- Levetzau 1894; Serdin Hansens Pr. 1908. Udstillinger: Charl. Forår 1888-1905, 1907-10, 1912, 1914, 1930, 1932; KE 1905; Jødisk udst., Kbh. 1908; Glaspalast, München 1913; Foren. for nat. Kunst 1926-27, 1932 (retrosp.), 1950, 1960; Charl. Eft. 1930; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Familien Vermehren Poetisk realisme gennem 3 generationer, Sønderjyll. Kunstmus. m.fl. 1977. Biografi: Gustav Vermehren fulgte nok i sin far, Frederik Vermehrens spor, men han forsøgte ikke at forny folkelivsmaleriet fra tiden mellem de to slesvigske krige, men nøjedes med det udvandede, borgerlige, anekdotisk-sentimentale genremaleri i Carl Blochs ånd. De nostalgiske træk er fremherskende, når han maler huse på landet, bondestuer og køkkener. Hornsherred, Amager og egnen omkring Hvalsø var blandt hans foretrukne egne. Kontrasten til specielt L.A. Ring er her markant. Da Ejnar Nielsen og de fynske bondemalere kom frem, blev kontrasten endnu mere slående, og Vermehren måtte forsvare sin konservatisme med heftige modangreb. Den tekniske kunnen, han havde erhvervet fra sin far, var dog stadig grund nok til, at hans og Sophus Vermehrens forberedelsesskole fra 1892 fik god søgning.

Solgte værker