Steffensen, Poul (1866-1923)

Vejerslev ved Bjerringbro, 02-12-1866 - Århus, 1923, maler, tegner
Køn: mand
Nationalitet: dansk
Virksom: Danmark

 

Uddannelse:
I malerlære 5 år, svend; dimitt. fra C.N. Overgaard; Kunstakad. Kbh. (Fr. Vermehren, Jul. Exner og Carl Bloch) 1887-90; samtidig malersvend på en skiltefabrik.

 

Stipendier og udmærkelser:
Neuhausens Ekstrapr. 1895.

 

Udstillinger:
Charl. Forår 1892-1922; KE 1904; Almänna konst- och industriutst., Sth. 1897; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1923. Separatudstillinger: Bergenholz Kunsthdl., Kbh. 1920 (s.m. Axel Birkhammer); Binger, Kbh. 1934.

 

Biografi:
Poul Steffensen arbejdede både som dyremaler og illustrator. Emnerne i hans malerier er fortrinsvis realistiske beskrivelser af landskaber med husdyr, især køer og kalve, og i enkelte tilfælde mennesker. I begyndelsen af 1900-tallet brød han igennem som illustrator, og den store succes, hans tegninger fik i samtidens illustrationskunst, blev slået fast med illustrationerne til Carit Etlars og B.S. Ingemanns historiske romaner, hvor det karakteristiske ved illustrationerne var deres evne til at levendegøre personer og handling for læseren. Både stilistisk, indholdsmæssigt og koloristisk kan Steffensens værker tilskrives traditionen på Akademiet i slutningen af 1800-tallet.

Solgte værker