Simonsen, Simon (1841-1928)

Simon Ludvig Ditlev Simonsen 

München, 19-01-1841 - København, 26-02-1928, maler

Nationalitet: dansk

Virkested: Danmark

Rejser og udlandsophold:

Paris, Chevreuse 1867-69, derefter via Pyrenæerne og Marseilles til Rom; Rom (s.m. Niels Simonsen) 1870; Paris, fransk og italiensk Riviera, sydlige Alper 1881; Holland og Belgien 1900.

Stipendier og udmærkelser:

Neuhausens Pr. 1859, 1861, 1867; Akad. 1863, 1866-69; Ancker 1881.

Udstillinger:

Charl. Forår 1859-1921; Akad., Sth. 1866; Nord. Udst. 1872, 1883, 1888; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1892; Raadhusudst., Kbh. 1901; Landsudst., Århus 1909.

Biografi:

Simon Simonsen tilsluttede sig ligesom faderen Niels Simonsen den gruppe af kunstnere, der i tiden mellem de to slesvigske krige kaldtes kosmopolitterne eller europæerne. Godt opmuntret af det københavnske kunstakademi tilegnede han sig en glat og naturalistisk tilforladelig malemåde og et motivvalg, der oprindeligt, især appellerede til et internationalt, aristokratisk publikum.

Heri er han beslægtet med Otto Bache, men Simonsen nåede aldrig Baches popularitet og anerkendelse. På et område kunne Simonsen dog måle sig med Bache, i dyreskildringerne, specielt skildringerne af jagthunde. Især hundehvalpe malede Simonsen med en indtagende charme, som ganske vist ligger langt fra vort århundredes opfattelse af kunst, men som den fordomsfrie beskuer også i dag kan have fornøjelse af at se på.

Solgte værker