Petersen, Vilhelm (1812-1880)

Vilhelm Petersen er først inden for de senere år trådt ud af den relative glemsel fra ukendt guldaldermaler og ind blandt de mere betydningsfulde landskabsmalere i 1800-tallets danske malerkunst.

 

Betydningen skyldes ikke en kunstnerisk eller pædagogisk gennemslagskraft i samtiden, men alene et omfangsrigt oeuvre af først og fremmest landskabsstudier, der uden vanskeligheder kan hævde sig blandt periodens senere højt værdsatte friluftsmaleri.

Efter akademiårene fremstod P. som trofast Eckersberg-elev via en række detaljerealistiske og perspektivisk omhyggelige prospekter fra Københavns havn.

Som landskabsmaler fulgte han også de samtidige kollegers eksempel, han tog på rejse rundt i landet og udførte tegnede og malede studier, der dannede forlæg for større mere gennemarbejdede landskabssynteser.

Han skildrede som en af de første Bornholms dramatiske natur og de store jyske hedelandskaber.

Familiemæssige forpligtelser i 1840rne på grund af faderens sygdom og død samt senere økonomisk nødvendige ansættelser som tegnelærer vanskeliggjorde imidlertid P.s muligheder for, på linie med J.Th. Lundbye, P.C. Skovgaard og Vilh. Kyhn, at levere de for karrieren vigtige store nationalromantiske landskaber.

Bortset fra ganske få større skovbilleder med samme monumentale skildring af den danske bøgeskov, som kendes fra P.C. Skovgaard og Godtfred Rump, består P.s sene oeuvre fortrinsvis af mindre skitser.

En væsentlig del stammer fra den store udlandsrejse 1850-52, mens de senere års produktion hovedsagelig udgøres af motiver fra Nordsjælland, især fra de mange små fiskerlejer.

Fælles for disse studier er en nuanceret fornemmelse for de forskellige motivers særlige koloristiske og atmosfæriske karakteristika, fastholdt gennem farvemættede og hastigt påførte penselstrøg, der ofte formår at bevare indtrykket af den umiddelbare iagttagelse og naturoplevelse.

Uddannelse Kunstakad. Kbh. fra 1. kvart. 1831-1. kvart. 1838. Rejser og udlandsophold Tyskland, Holland, München, Østrig, Italien 1850- 52. Stillinger og hverv Undervisn. i tegn. og geometri på Mariboe Sk. i Kbh. og Femmers Kursus smst. Stipendier og udmærkelser Akad. 1848, 1851; Sødrings Legat 1877. Udstillinger Charl. Forår 1833-38, 1840, 1843, 1845, 1854, 1860, 1873, 1875; Kbh. Univ. 1843; Raadhusudst. Kbh. 1901; Chr. Larsens Kunsthdl., Kbh. 1923; L'Art et la cité, Pal. des Beaux-Arts, Bruxelles 1963; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983. Separatudstillinger: V.P., en glemt guldaldermaler, Marienlyst 1990. Værker Fuglevad Mølle, Kongens Lyngby (ca. 1834, Øregaards Mus.); Parti i Østerlarsker Sogn (1838, Bornholms Kunstmus.); Højbro med udsigt til Slotsholmen (1839, Kbh. Bymus.); Børsgraven set fra havnen, i baggrunden Chr.borg (1842, smst.); Studie af en bunke sten (1843, Stat. Mus. for Kunst); Studie af kirketårne på Petri K. og Vor Frue K. (o. 1843, smst.); Studie af et stød (o. 1845, smst.); Sandkisten ved Stormbroen med Thorvaldsens Mus. i baggrunden (1846, smst.); Øresund med skibe, ud for Espergærde (1847, smst.); Marine med skyer (o. 1847, smst.); Øresund ved Strandmøllen (1848, smst.); Ponte Nomentano over Tiberen ved Rom (1852, Vestsjæll. Kunstmus.); En bådehavn (1854, Stat. Mus. for Kunst); Strandvejen med Tibberup Mølle (1854, Helsingør Kom. Mus.); Strandstudie fra Bornholm (Skovgaard Mus.); Strandmøllen (1855, Øregaards Mus.); Skovparti ved å (o. 1868, Randers Kunstmus.); Parti fra Egebæksvang (1872, Helsingør Komm. Mus.); Fra kysten ved Hornbæk (o. 1875, Bornholms Kunstmus.); Stranden ved Espergærde (o. 1875, Stat. Mus. for Kunst); tegn. i Kobberstiksaml.; Vestsjæll. Kunstmus. Litteratur Da. Kunstbl. 9.5.1837; 26.5.1838 (N.L. Høyen, optrykt i: N.L. Høyen: Skrifter, I-III, 1871-76); K.F. Wiborg: Kritik over de ved det kgl. Akad. for de skjønne Konster offentlig udst. Malerier, 1838, 79; København 1.12.1923; K.G. Brøndsted: Erindringer, I-II, 1931; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Mona Christensen og Jan Faye: V.P., en glemt guldaldermaler, Marienlyst 1990 (med værkfortegn.). Notat fra S. Ørkild-Hansen, f. Petersen (Stat. Mus. for Kunst, Brevarkivet); Eckersbergs dagbøger 4.6.1850, 4.1.1853 (Det kgl. Bibl., kopi i Stat. Mus. for Kunst); breve i Kunstakad. arkiv (Rigsarkivet).

 

 

,>

Solgte værker