Olsen, Chr. Benjamin (1873 - 1935)

Odense, 03-05-1873 - Frederiksberg, 11-02-1935, maler

Nationalitet: dansk

Virksom:Danmark

Uddannelse:

I malerlære i Svendborg; Tekn. Sk. smst., svend; til Kbh. 1893, hvor han på egen hånd uddannede sig til marinemaler, støttet og vejledt af Chr. Blache.

Rejser og udlandsophold:

Nordafrika 1905; Finland 1909; Tyskland, Italien 1933. Marinetogter: Færøerne, Island, Grønland 1921 (Kongeparrets rejse); Skotland, Spanien, Tenerifa 1923; Finland 1925; Færøerne, Island 1926 (Kongeparrets rejse); Finland 1928; Spanien, Portugal, Italien, Nordafrika 1929; Færøerne, Island 1930.

Stipendier og udmærkelser:

Neuhausens Pr. 1919.

Udstillinger:

KE 1905, 1907-08; Charl. Forår 1906-35; Charl. Eft. 1922, 1934; Landsudst., Århus 1909; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1932-35 (mindeoph.), 1942; Foren. for Nat. Kunst, 1926, 1949, 1960; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Storm og stille, Orlogsmus., Valdemar Slot 1980. Separatudstillinger: Charl.borg 1917, 1921; Odense og Kbh. 1935 (mindeudst.).

Biografi:

Benjamin Olsen har som marinemaler koncentreret sig om at fremstille skibene, havet og himlen så nøjagtigt og nøgternt som muligt. Det er ikke et romantiserende maleri, men det naturalistiske skibsportræt, der er det væsentlige. Heri følger han traditionen fra Vilh. Arnesen og Chr. Blache. I mindre arbejder har han koncentreret indsatsen om varierede og indtrængende studier af luft og hav. Som porcelænsmaler har Olsen på store vaser udført talrige skibsportrætter og mariner i underglasurmaling, en teknik han beherskede med stor overlegenhed.

Solgte værker