Melbye, Fritz (1826-1869)

Helsingør, 24-08-1826 - Shanghai, 14-12-1869, maler

Virkesteder: Kina, Danmark, Paris

Uddannelse:

Elev af broderen Anton Melbye.

Rejser og udlandsophold:

De Vestindiske øer, Skt. Thomas 1849, Skt. Croix 1852; Venezuela 1852-56; Paris 1856-57?; N.Y. 1861-63; Kina.

Udstillinger (bl.a.):

Charl. Forår 1849-58; Pennsylvania Acad. of Fine Arts 1861- 63.

Biografi:

Fritz Melbye delte sine ældre brødre Anton og Vilhelms rejselyst. Ligesom dem tilbragte han det meste af sit liv udenlands, men under endnu fjernere himmelstrøg. I 1849 slog han sig ned på Skt. Thomas, hvor han kom i kontakt med den unge Camille Pissarro, der var af fransk slægt, men af fødested dansk undersåt. Ifølge denne var mødet med Melbye af afgørende betydning for ham, og der synes både at have bestået et lærer-elev forhold imellem dem og et nært venskab. I april 1852 var Melbye på Skt. Croix for at gøre forberedelser til at rejse til Venezuela. Pissarro besluttede sig for at rejse med ham. Sammen opholdt de sig bl.a. i Caracas og havnebyen Guaira, Pissarro indtil sommeren 1855, mens Melbye stadig var i Caracas i 1856. De få søstykker, man kender af Melbye, bærer præg af broderen Anton Melbyes romantiske iscenesættelse med dramatiske lyseffekter og stemningsbefordrende vejrlig. Imidlertid er hans værker, der foruden marinemaleri også omfatter enkelte landskaber og bygninger, af mere registrerende og topografisk karakter. I årene 1861-63 boede Melbye i New York. Han udstillede på Pennsylvania Academy of Fine Arts, og motiverne giver indblik i hans færden, Nordkap, Newfoundland, Gibraltar, Cuba og Santo Domingo. Det var sandsynligvis efter opholdet her, at han drog til Kina. Nordvest for Peking i Ho Yuan har han tegnet det kejserlige sommerpalads. Han døde i Shanghai.

Solgte værker