Lyngbo, Christen (1871 - 1968)

Øster Vrøgum, 18-06-1871 - Henne Strand, 09-12-1968, maler

Nationalitet: dansk

Virksom: Danmark

Uddannelse:

Malersv.; Tekn. Sk., Kbh.; Kunstakad. Kbh. (Otto Bache, Fr. Vermehren og Frants Henningsen) 1893-97.

Rejser og udlandsophold:

Sverige ca. 1899; Italien 1953.

Udstillinger:

Charl. Forår 1900-1901; KE 1904, 1909; Jyderne 1942. Separatudstillinger:

Højsk.hjemmets Sal, Varde 1907; Kunstsalen, Aage Hansens Boghdl., Silkeborg 1918; Bergenholz' Kunsthdl., Kbh. 1924; Ovenlyssalen, Esbjerg 1929; Den frie Udst. bygn. 1935; Raadhussalen, Viborg 1938, 1945; Varde Mus. 1952.

Biografi:

Christen Lyngbo var hedens, klitternes og den vestjyske almues maler.

I de unge år tog han til København for at gå på Akademiet, og en overgang beskæftigede han sig med portrætmaleri.

Men efter nogle år besluttede han at vende tilbage til Jylland, hvor han slog sig ned på Vardeegnen, som han stammede fra.

Han har skildret mange egne af Jylland, men især blev det til motiver fra heden og klitterne ved Henne, hvor han havde sit hjem.

Han hørte til den naturalistiske skole og betragtede naturen som sin vigtigste læremester.

Det, han ville, var at studere naturens lys og farver og ikke mindst samhørigheden mellem mennesket og dets omgivelser.

Han skildrede det vidtstrakte, jyske landskab med dets klare lys og høje himmel og et par enkelte græssende får.

I sine genremotiver koncentrerede han sig ofte om en enkelt figur, fordybet i sit arbejde, f.eks en kone, der laver jydepotter, eller en fisker, der bøder garn.

Både landskaberne og folkelivsskildringerne giver indblik i en svunden epoke i den danske almuekultur.

Solgte værker