Lübbers, Holger (1850-1931)

Holger Peter Svane Lübbers

København, 13-04-1850 - København, 05-03-1931, maler

Køn: mand

Nationalitet: dansk

Virksom: Danmark

Uddannelse:

Malersv., Viborg; Arveprins Ferdinands Tegnesk., Århus; Kunstakad. Kbh. jan.

1879-forår 1882; udd. sig samtidig på egen hånd som marinemaler.

Rejser og udlandsophold:

Italien.

Stipendier og udmærkelser:

Neuhausens Pr. 1881.

Udstillinger:

Charl. Forår 1878-79, 1881-91, 1893, 1898, 1901, 1904, 1906- 22, 1925; Nord.

Kunstudst., Kbh. 1888; KE 1904, 1909; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921.

Separatudstilling: Bergenholz Kunsthdl., Kbh. 1920.

Biografi:

Holger Lübbers var marinemaler. Langt den største del af hans produktion er

friske, naturalistiske skildringer af livet i Københavns Havn eller ved

Nordsjællands kyst. I tilbagevendende perioder er motiverne taget fra

Vestkysten (Agger, Thyborøn). En mindre del af produktionen er skildringer

fra Syditalien.

Solgte værker