Kvium, Michael

Michael Kvium, f. 15.11.1955, dansk billedkunstner; uddannet på Kunstakademiet 1979-85.

I sine malerier, tegninger og grafiske værker har Michael Kvium siden begyndelsen af 1980'erne arbejdet med en kras figurativ realisme.

Værkernes undertiden surrealt fortællende karakter rummer referencer til såvel tegneseriekunsten som 1600-tallets barokmaleri.

Malerierne, der ofte indgår i større serier, kredser om den vestlige kulturs fortrængninger og skyggesider. Knap levende, udefinerlige misfostre, halvt mænd halvt kvinder — undertiden med tilløb til selvportrætter — kan ses som en billedliggørelse af såvel de dunkle sider af tilværelsen som af teknologien, der unddrager sig hjernens og bevidsthedens kontrol.

Fra slutningen af 1980'erne optræder også mikrobe- og viruslignende former, der danner selvstændige, vækstfulde kredsløb.

Det cykliske genfindes tillige i figurbillederne fra begyndelsen af 1990'erne, ofte i form af bandageforbundne skikkelser som et udtryk for handlingslammelse og eksistentiel klaustrofobi, fx Kor (1991, Statens Museum for Kunst). Store udstillinger på ARoS Aarhus Kunstmuseum (2006) og Ordrupgaard (2007) har foruden tidligere værker præsenteret en ny retning i Kviums kunst, hvor forholdet til natur og landskab behandles i ofte meget store billeder.

Kviums forsøg på at beskrive et liv, der befinder sig på kanten af den genkendelige verden, har desuden udmøntet sig i en række groteske videofortællinger, tegneserier og performances, udført i Performancegruppen Værst eller sammen med medlemmer af Værkstedet Værst.

Kvium modtog i 2001 Eckersbergs Medalje. Michael Kvium har skabt egentlig scenografi, bl.a. i samarbejde med instruktøren Katrine Wiedemann på Edison i 1997 til hendes og Hans Kragh-Jacobsens (f. 1945) Alice i underverdenen og på Betty Nansen Teatret i 1998 til Tom Waits' The Black Rider.

Sammen med Christian Lemmerz skabte Kvium The Wake (2000), en otte timer lang 35 mm stumfilm i flere simultane versioner med inspiration i James Joyces roman Finnegans Wake. Michael Kvium modtager Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse. Han er repræsenteret på en lang række museer, bl.a. Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen, ARoS, KUNSTEN, Herning Kunstmuseum og Horsens Kunstmuseum.

Solgte værker