Kornbeck, Peter (1837-1894)

København, 05-01-1837 - København, 21-08-1894, maler

Virkested: Danmark

Uddannelse:

I murerlære hos faderen; besøgte samtidig Tekn. Inst.; Kunstakad. Kbh., perspektivsk. okt. 1852, senere modelsk.; tegnede hos Heinrich Hansen.

Stipendier og udmærkelser:

Akademiets rejsestipendium 1885.

Rejser og udlandsophold:

Italien 1860-66, 1885; Egypten 1887.

Udstillinger:

Charl. Forår 1860-63, 1865-87, 1889-92; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Biografi:

Peter Kornbeck blev hos Heinrich Hansen undervist i arkitekturmaleriet, hvilket kom til at præge hans kunstneriske produktion. Den store nøjagtighed i gengivelsen af enhver bygningsdetalje, malet med sikker hånd og en venlig, lys kolorit, giver hans billeder en kulturhistorisk værdi ud over den rent kunstneriske. Som arkitekturmaler fortsatte han guldaldertraditionen med sin forkærlighed for de store historiske bygningsværker, som f.eks.

Frederiksborg Slot, Rosenborg og Børsen. Et længerevarende ophold i Italien prægede hans motivvalg fra forskellige italienske byer (Milano, Verona, Siena, Assisi, Viterbo, Rom, Subiaco, Palermo), og på senere rejser udførtes motiver fra Antwerpen, Split, Gardasøen, Toledo, Schweiz (Bellinzona) og Egypten. Arkitekturen i form af kirker, slotte og ruiner er altid det fremherskende motiv, men ofte med figurstaffage. Kornbeck mistede i 1868 sit ene øje, hvilket dog ikke fik indvirkning på kvaliteten af hans produktion.

Solgte værker