Kiærschou F.C. (1805-1891)

Frederik Christian Jacobsen Kiærschou

København, 26-03-1805 - København, 05-06-1891, maler

Uddannelse:

Kunstakad. Kbh., tegnesk., fra 1820, 1. ornamentkl. 1824, modelsk. (C.W.

Eckersberg og J.L. Lund) 2.1.1830; samtidig 3 år i malerlære; 5 års arb. som dekorationsmaler; privat elev hos Eckersberg.

Rejser og udlandsophold:

Sverige 1835; Dresden, München, Tyrol, Schweiz 1840; Sverige 1845, 1849 (Blekinge, Småland, Gotland).

Stipendier og udmærkelser:

Akad. accessit som landskabsmaler 24.9.1832, pengepr. 1833; Akad. 1841-42; agréeret ved Kunstakad. Kbh. 1843; medl. 1845; medl. af akad. i Sth. 1848; titulær prof. ved Kunstakad. Kbh. 1859; medl.bolig på Charl.borg 1867.

Udstillinger (bl.a.):

Charl. Forår 1826-41, 1843-54, 1856-62, 1864-92; Da. Malere fra Abildgaard til nu, Kbh. Univ. 1843; verdensudst. Paris 1855; London 1862; Foren.

Fremtiden, Charl.borg 1869, 1871; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Raadhusudst., Kbh. 1901. Auktioner:

Kunstforen., Kbh. 15.6.1866.

Biografi:

F.C. Kiærskou valgte tidligt at uddanne sig til landskabsmaler og var elev af Eckersberg og J.L. Lund på Kunstakademiet. Størst indflydelse fik den af Lund promoverede tysk-romantiske landskabstradition, der koloristisk og kompositionelt havde rod i hollandsk 1600-tals maleri, og livet igennem forblev fundamentet for Kiærschous landskabsopfattelse. Som L. Gurlitt og Th. Brendstrup repræsenterede Kiærschou et internationalt landskabsmaleri, der med udgangspunkt i bl.a. Ruisdael og J.C. Dahl fremhævede landskabets dramatiske og storladne karakter, hvad enten motiverne var danske eller som ofte de schweiziske alper. Manglende vilje til at assimilere Eckersberg-skolens præ-naturalistiske landskabssyn har givet Kiærschou en perifer placering i 1800-tallets danske landskabskunst på linie med andre kunstnere, der fastholdt et romantisk-idealistisk kunstsyn.

Solgte værker