Jørgensen, Børge

Jørgensen, Børge, 1926-1998, billedhugger. *10.6.1926 i Rudkøbing, ?17.2.1998. Forældre: Stationsforstander Hans Anton J. og Ellen Kristine Stengade. ~6.6.1948 i Kbh. med Birthe Bolm, *31.8.1930 i Brønshøj, datter af snedkerm. Ernst Johan B. og Ella Nielsine Kristiansen.

Biografi Børge Jørgensen arbejdede i sine tidlige figurative skulpturer i granit.

Mor og barn og Kolbøtte fremstår som eksempler på hans brug af skulpturens masse og tyngde i plastisk formede voluminer.

Ud fra ønsket om et lettere tilgængeligt og billigere materiale gik J. i slutningen af 1950erne over til at svejse i pladejern.

Påvirket af Robert Jacobsen og udenlandsk skulptur samt af det nye materiale blev billedsproget abstrakt, men mennesker og dyr var fortsat inspirationskilderne til et ekspressivt udtryk, som f.eks.i Nedbøjet.

Omkring 1961 eksperimenterede J. på Holmegaards Glasværk med glas og jern i relieffer og skulptur, og her åbnede især brugen af farvet glas for nye muligheder for materialekontraster.

Efter at J. i 1963 flyttede til landlige omgivelser i Odsherred, er landskabet og naturen blevet stadig mere væsentlige faktorer for ham.

Den groende vækst er tilstede i jernskulpturerne, men bliver mere markant som et bærende princip i stålskulpturerne, som J. i 1974 begyndte på for at opnå en lysere farvevirkning. J. har i årenes løb haft mange store udsmykningsopgaver i hele landet.

Han lader skulpturerne spille sammen med omgivelserne og udnytter det blanke ståls spejlinger af dem. I en vekselvirkning mellem lethed og tyngde, mellem ru og glatte flader giver J. udtryk for noget livsbekræftende, som også ses af hans titler.

Uddannelse Autodidakt. Rejser og udlandsophold Italien 1964, 1965; Paris 1965; USA og Mexico 1972.

Stillinger og hverv Medl. af censurkom. for KE 1961-62; af juryen for Nord. Ungdomsbien. II, Amos Andersons Konstmus., Helsingfors 1968; af Akad.rådet 1978, 1983-93. Stipendier og udmærkelser Akad. 1960-63; Stat. Kunstfond 1966, 1972, 1975, 1979; Kai Nielsen 1967; Akad. årspr. 1972 (idéforslag til vandtårn); Eckersberg Med. 1980; XIXe Prix internat. d'art contemporain de Monte Carlo 1986; Ole Haslund 1990.

Udstillinger Den fynske Forårsudst. 1946; Charl. Forår 1956; KE 1956-59; Maj-udst. 1959-64; Grønningen 1962, 1965-79, 1981-94; Den blå citron 1962-84; Å- udst. 1963, 1974, 1982; Nord. Konst 1953-1963, Ateneum, Helsingfors 1963; Cromisterne 1965, 1975; Vrå-udst. 1966, 1976, 1980-90; Nord. Kunst, Listasavn Føroya, Reykjavík 1967; Skulptur i Eventyrhaven, Odense 1967, 1971, 1975, 1977; Expo. internat. de sculpture contemp., Mus. Rodin, Paris 1969; Amos Andersons Konstmus., Helsingfors 1970; Denver Art Gal., Denver, Colorado, USA 1972; Mus. of Modern Art, Denver, Colorado, USA 1972; Art Danois 1945-1973, Gal. Nat. du Grand Palais, Paris 1973; Nord. Konst, Helsingfors 1973; Middelheim Bien. 1975; Påskeudst., Gal. Moderne, Silkeborg 1975-94; Pakhuset, Nyk. S. 1977-78; Stokrosebanden 1979-85; Kunsthalle, Hamburg 1980; Fiac, Paris 1984-86; D'art contemporain de Monte Carlo 1985-86; 11. bien. européenne, Sculpture de Normandi, Jouy-sur-Eure 1984.

Separatudstillinger: Gal. Jensen, Kbh. 1962; Esbjerg Kunstpav. 1963; Århus Kunstbygn. 1967, 1979 (s.m. P.O. Hansen); Det da. Hus, Paris 1975 (s.m. Ib Geertsen); Court Gal., Kbh. 1976, 1978; Sach's Gal., Denver, Colorado, USA 1976; Kastrupgaardsaml. 1981 (s.m. Karl Åge Riget); Bikuben, Silkeg., Kbh. 1985; Gal. Asbæk, Kbh. 1986. Værker Mor og barn (1953); Familiegruppe (1961, Randers Kunstmus.); Komposition, grønt og jern (1962-63, Aarhus Kunstmus.); Smoke Komposition (1963, Esbjerg Kunstmus.); Stræbsomhed (1962-65, Roger L. Cohen Coll., Kansas); Livsglæde (1964, Vejle Kunstmus.); Imaginært landskab (1965, Fyns Kunstmus.); Variation (1966, Stat. Mus. for Kunst); Naturens Dynamik (1968, Herning Kunstmus.); Livskredsløbet (model, 1970, Mus. of Modern Art, Denver). Udsmykninger: Kolbøtte (1953, Medicinalfabrikken Cheminova, Rønland); Skatteyderne (1954, Odense Rådhus); Nedbøjet, Nedad (1961, Silkeborg Statssem.); To (1961, Fåborg Havn); Livsglæde (1965, Tivoli, Kbh.); Frikvarter (1965, Fr.berg Gymn.); Planetarium, Ålborg (1967); Oplevelser fra en by (1968, Danm. Tekn. Højsk.); Livskredsløbet (1970, Næstved Centralsygehus); Air (1972, Hjørring Gymn.); Syntese over liv (1977, Kildeskovshallen, Gent.); Livsglæde (relief, 1977-78, Herning Centralbibl.); Vækst (1981, Sæby Fiskeindustri); Den livsbekræftende (1984, Randers Komm.); Hommage à Egill Jacobsen (1984, Søpav., Kbh.); Vi skal alle igennem porten (1985, Post- og Telegrafvæsenet, Nakskov); Syntese over liv 3 (1985, Odsherred Gymn.); Skulptur (1985, Provinsbankernes Kursuscenter, Skanderborg); Drejelig form (1986, David Wilstein Coll., Los Angeles); Skulptur (1988-89, Unibank, Luxembourg); Skulptur (1991, Danm. Miljøundersøgelser, Silkeborg); skulpturer til Carlsberg Bryggerierne i Malaysia og Bangkok (ca. 1992).

Litteratur Ole Vincent Larsen i: Kunst, 5, 1971, 104-06; L. Rostrup Bøyesen: B.J., Det da. Hus, Paris 1975; Helge Ernst: B.J., Court Gal., Kbh. 1976; Berl. Tid. 9.11.1981 (P.M. Hornung); Jyll.p. 4.10.1983 (H.P. Jensen); 4.6.1986; 8.6.1986 (H.P. Jensen); Knud Voss: B.J., Fra granit til stål, Gal. Asbæk, Kbh. 1986.

Solgte værker