Dohlmann, Augusta (1847-1914)

Henriette Augusta Johanne Dohlmann (9. maj 1847 på Svanemosegård i Frederiksberg Sogn – 22. juni 1914 i Skotterup, Egebæksvang Sogn) var en dansk maler.

Augusta Dohlmann er datter af tømmermester og fabrikant Frits August Dohlmann og Anna Sophie født Meyer, der var en datter af kgl. bygningskommissær Johan Andreas Meyer.

Efter at have malet en kortere tid hos professor Otto Diderich Ottesen og blomstermaler Oluf August Hermansen rejste kunstnerinden 1878 til Paris, hvor hun studerede videre i Tony Robert-Fleurys atelier, og udstillede efter sin hjemkomst første gang på forårsudstillingen 1880.

Samme år vendte Augusta Dohlmann tilbage til Seinestaden for længere tid og valgte Gustave Courtois og Raphaël Collin til lærere.

Efter at have opnået i 1885 Det anckerske Legat og i 1886 ministeriel understøttelse rejste hun over Holland og Belgien til Paris, hvor hun i nogen tid studerede hos Alfred Steevens, og efter et kortere ophold i Firenze og Rom arbejdede hun atter i Paris hos Louis Héctor Leroux og Jean Paul Laurens.

I 1889 opnåede Augusta Dohlmann Akademiets stipendium og drog igen til Paris, hvor hun under vejledning af Ferdinand Humbert væsentlig malede efter levende model.

Det er dog som blomstermalerinde, at Augusta Dohlmann her hjemme har erhvervet sig et så anset navn, at hun på dette område må betragtes som den ypperste blandt de yngre kunstnere.

Hendes medfødte maleriske sans for kompositionen, der er bleven yderligere udviklet under de hyppige ophold i Paris, og den brede, ofte ligefrem storladne behandling af sujettet giver hendes arbejder en ejendommelig ynde.

Uagtet den brede penselføring kommer hver plante, hver blomst til sin ret, således som den viser sig i den frie natur, hvor øjet glædes over farvernes pragt og formens harmoni, men ikke fortaber sig i botaniske finesser.

Foruden stadig at have udstillet på udstillinger her hjemme har kunstnerinden jævnlig været repræsenteret på udstillinger i Paris, Amerika, Tyskland, Sverige, Norge og andre steder.

Dohlmann var en forkæmper for lighed for kvinder, hun var aktivt med i en komité for oprettelsen af Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder.

Hun var medlem af komitéen bag Kvindernes Udstilling 1895 og blev i 1897 det første kvindelige medlem af bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. november indtil 1901.

Desuden kæmpede hun for, at hendes yngre kvindelige kolleger lettere kunne få tildelt midler fra legater og fonde. Dohlmann var stifter af et legat for kvindelige blomstermalere.

Solgte værker