Brasen, Hans(1849-1930)

Om kunstneren
 
Andet navn: Hans Ole Brasen
Hillerød, 16-01-1849 - København, 24-02-1930, maler
Køn: mand
Nationalitet: dansk
Virksom: Danmark
 
Uddannelse:
I malerlære i Kbh.; opt. på Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. okt. kvartal 1867; modelsk. jan. 1872-dec. 1874; som landskabsmaler privat elev af E. Rasmussen-Eilersen; elev af Léon Bonnat i Paris 1879-80.
 
Rejser og udlandsophold:
Italien, Gardasøen, 1876 (s.m. E. Rasmussen-Eilersen); Tyrol sommeren 1879; Paris 1879-80, hjemrejse via Tyrol, Gardasøen og München; Italien 1885.
 
Stipendier og udmærkelser:
Hielmstierne-Rosencrone 1875: Akad. 1879, 1880 (større) og 1881; Ancker 1884.
Neuhausens Pr. 1875; Aarsmed. 1 1892; 2 1894; guldmed., München 1893; Mention Honorable, Paris 1900.
 
Udstillinger:
Charl. Forår 1871-72, 1874-1927, 1929-30; KE 1904-05, 1913; Charl. Eft. 1922; Dyrehavens Malere 1925, 1927; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889, Chicago 1893, Paris 1900; München 1893; Nord. Kunstausst., Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Den baltiske udst., Malmö 1914; Hvad Forum udelod, Kbh. 1931; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Foren. for nat. Kunst 1960. Separatudstillinger: Foren. for nat. Kunst 1926 (retrosp.); Kunstnerforen. af 18. Nov., 1930 (mindeoph.).
 
Biografi:
H.O. Brasen fik, som en del andre malere i sin generation, undervisning af den franske realist L. Bonnat. Alligevel var det så som så med det fornyende i hans kunst. Vel resulterede Pariseropholdet 1879-80 i en mere direkte synsvinkel og lysere farve, men alligevel afveg Brasen ikke meget fra den konservative motivopfattelse, han kendte i dansk maleri fra 1850erne. Brasen dyrkede landskabet, genre- og dyremaleriet, og ofte valgte han den idylliske eller komiske fortælling og gerne den varme, disede stemning omkring vadestedet eller solnedgangen over det spejlblanke vand. Brasens elskværdige motiver parret med tegnedygtighed og kompositionsevne skaffede ham stor popularitet uden for kunstens avantgarde.

 

Solgte værker