Blache, Christian (1838 - 1920)

Christian Vigilius Blache

Århus, 01-02-1838 - København, 14-03-1920, marinemaler

Uddannelse:

Student 1857; i skibsbyggerlære; dimitt. Tekn. Inst.; opt. Kunstakad. Kbh.

jan. 1861; modelsk. jan. 1863; forlod denne jan. kv. 1867; elev af C.F.

Sørensen.

Rejser og udlandsophold:

Holland, Belgien, Paris, Italien, Wien, Dresden, Berlin 1872; Paris 1878; Færøerne, Island 1887.

Stipendier og udmærkelser:

Neuhausens Pr. 1865, 1869; Akad. 1866, 1867, 1872.; Aarsmed. 1 1887, 2 1888 (Eckersberg Med.); Mention Honorable, Paris 1889; titulær professor 1898.

Udstillinger:

Charl. Forår 1863-72, 1874-1906, 1908-20; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882,

1942 (jub.udst.); Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; verdensudst.

Paris 1878, 1889, Chicago 1893; Erste internat. Kunst-Ausst., Wien 1882; Nord. Kunstausst., Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Storm og stille, Orlogsmus., Valdemarsslot 1980; Den baltiske udst., Malmö 1914.

Separatudstillinger: Foren. for Nat. Kunst 1907, 1917, 1926 (retrosp.).

Biografi:

Christian Blache var blandt de yngre af de klassiske marinemalere, elev af en af de store tidlige, C.F. Sørensen. Han havde som sine kolleger et godt kendskab til skibe, og han tog mest sine motiver fra hjemlige farvande og kyster. Han berejste hele Danmark, og gav slående skildringer f.eks. af Jyllands vestkyst. Han dyrkede gerne det hårde vejr, og der kan være en robust dramatik i hans billeder. Han fik rejsestipendium fra Akademiet og var to år udenlands. Senere var han i Paris for at se kunstværkerne på verdensudstillingen 1878, og 1887 besøgte han Færøerne og Island. Han var støt udstiller på Charlottenborg, nød bevågenhed ved sine iøjnefaldende billeder og var i øvrigt ivrigt optaget af fagligt organisatorisk arbejde

Solgte værker