Bertel Hansen Svaneke(1883-1937)

Hansen-Svaneke, Bertel Mathias, 1883-1937, maler. *2.9.1883 i Svaneke, ?8.8.1937 i Kbh. (urne på Svaneke Kgrd.). Navneskift fra Hansen 29.7.1915. Forældre: Sømand Bertel Rasmus H. og Marie Kristine Hansen. Ugift.

Biografi

Uddannnelse: Udd. maler i Svaneke; elev på Gustav Vermehrens malersk. i 5 år; Kunstakad. Kbh. (Viggo Johansen) maj 1908-maj 1913. Bertel Hansen-Svaneke hører til den generation af håndværksmæssigt solidt uddannede malere, der i første halvdel af dette århundrede med stor troskab videreførte den akademiske tradition. Hans produktion ligger således i umiddelbar forlængelse af læreren Gustav Vermehrens genremaleri, og i betragtning af hans troskab mod de hævdvundne idealer er det vel ikke tilfældigt, at han betegnedes som Viggo Johansens yndlingselev på Akademiet.

Uddannelse

Rejser og udlandsophold
Berlin, Dresden 1913-14; Bayern 1921-22; Tyskland, Schweiz, Italien 1925; Prag, Wien, Salzburg, München 1928; Norge 1931- 32.

Stillinger og hverv

Stipendier og udmærkelser

Udstillinger

KE 1907-08, 1910; Charl. Forår 1914-15, 1917, 1919-25, 1927- 28, 1934, 1936-37; De unge Kunstneres Forb. 1909, 1912; Charl. Eft. 1922; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1937, 1942. Separatudstilling: Bornholms Kunstmus. 1921, 1931, 1937 (mindeudst.).

Værker

Ved Bertel Hansen-Svanekes død tilfaldt alle malerier i hans bo Bornholms Kunstmuseum, hvor der nu findes en samling på 33 arbejder, bl.a. portræt af mus.insp. Peter Hauberg (1924); Selvportræt (1930); Interiør fra Tømmehuset i Sandvig (1930); Kysten ved Risegaard (1934).

Litteratur

Bornholms Avis 9.8 (nekr.).1937; Bornholms Soc.dem. Avis 9.8.1937 (nekr.); Bornholms Tid. 10.9.1958; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Bornholmeren 3.9.1983 (Arne Madsen); Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984.

 

Solgte værker