Baagøe, Carl (1829 - 1902)

Carl Emil Baagøe
København, 22-08-1829 - Snekkersten, 16-04-1902, maler, tegner, grafiker
Nationalitet: dansk
Virksom: Danmark

Uddannelse:
Kunstakad. Kbh. jan. 1844-48; malerlære 1844; malersvend 1848; fra 1856 igen Kunstakad.

Rejser og udlandsophold:
Island 1842, 1855; med linieskibet Fr. VI 1861; med fregatten Tordenskjold 1862; Norge 1866, 1868.

Udstillinger:
Charl. Forår 1855, 1857-58, 1960-83, 1885-87; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Søllerød Billeder, Søllerød Rådhus 1974; Storm og stille, Orlogsmus., Valdemarsslot 1980; Gl. Holtegaard 1982.

Biografi:
Carl Emil Baagøe var næsten udelukkende marinemaler. Motiverne søgte han i Danmark, Norge og Island. Han var især interesseret i klippekysterne og den klare luft ved Island og Norge, som han besøgte på flere rejser om bord på danske orlogsskibe. Baagøe udførte desuden tegninger af hjul- og dampskibe, blandt andet i egenskab af tegner ved Illustreret Tidende. Han var populær i samtiden med en trofast kreds af købere, og hans hovedværker fandt afsætning i England.

Solgte værker