Zacho, Chr. (1843-1913)

Om kunstneren

Andet navn: Peter Mørch Christian Zacho

Pederstrup ved Grenå, 31-03-1843 - Hellerup, 19-03-1913, maler

Virksom: Danmark

Uddannelse:

I malerlære i Århus i 5 år, svend; Tekn. Sk., Århus (E. Høegh- Guldberg); elev hos G.F. Hetsch; Kunstakad. Kbh. nov. 1862-dec. 67; undervisn. i landskabsmaleri hos Janus La Cour; hos P.C. Skovgaard, hos hvem han boede i 4 år; Huleakad. (Vilh. Kyhn) 1871-72; hos Camille Bernier og Leon Bonnat, Paris 1874, 1875- 76

Rejser og udlandsophold:

Italien 1872-73 med hjemrejse over Wien med besøg på verdensudst.; Paris 1874, 1875-76; Frankrig 1878 (Pyrenæerne), 1879 (Cernay-la-ville og Concarneau), 1880-81, 1891, Menton 1883, 1910, og måske 1913; Cap St. Martin 1884, Sydfrankrig 1890 (via Schweiz); Sverige 1902, 1911; Norge 1904

Stipendier og udmærkelser:

Sødrings Pr. 1871; Akad. 1878-79; udst.med. 1884; mention honorable, Paris 1889; Berlin 1890; Chicago 1895; Ancker 1891; titulær prof. Kunstakad. Kbh. 1897.

Udstillinger:

Charl. Forår 1865-78, 1881-91, 1893-1913; verdensudst., Paris 1878, 1889, 1900; Dec.udst. 1881, 1883, 1885; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Erste internat. Kunstausst., Wien 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Berlin 1884, 1890-91; Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1892; Royal Acad., London 1892, 1907; The Glasgow School Artists of Denm., Chicago 1893, 1895; Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; KE 1904, 1907-09, 1912; Glaspalast, München 1909; Hvad Forum udelod, Charl.borg 1931; Foren. for nat. Kunst 1950 (jub.udst.); Danmarksbilleder, Sophienholm 1978; For hundrede år siden, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1981; Mødested Paris, Randers Kunstmus. 1983; Konstnärerna hos Mor Cilla, Knapperup Mus. 1987. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1889, 1899. Auktioner: 2.11.1891; Charl.borg 5.10.1913 (dødsbo); Winkel & Magnussen 16.2.1914 (dødsbo).
 
Biografi:

Christian Zacho gennemgik en usædvanlig grundig uddannelse. Først skoledes han i den danske landskabstradition, dels på Kunstakademiet, dels hos La Cour, P.C. Skovgaard og V. Kyhn. Hos sidstnævnte tilegnede han sig en ny frihed over for motivet og en storladenhed i udtrykket, der gjorde ham usædvanligt åben over for nye kunstneriske udtryk. 30 år gammel var han i Italien sammen med Anton Thiele, Otto Haslund og Chr. Blache, men nok så afgørende var besøget på hjemrejsen på verdensudstillingen i Wien. Her blev han, fortæller Haslund i et brev, stærkt betaget af de franske landskabsmalere, heriblandt repræsentanterne for Barbizon-skolen. Turen gik snart til Paris, hvor han uddannede sig videre, og hvorfra han sammen med Godfred Christensen og Vilhelm Groth formidlede den ny begejstring for fransk kunst og kultur hjem til Danmark. Sammen med en anden Bonnat-elev, P.S. Krøyer, tilbragte han en sommer i Bretagne. Og hjemkommen til Danmark tilsluttede han sig kredsen af nytænkende litterater og billedkunstnere, der mødtes i foreningen Bogstaveligheden. Zacho begyndte tidligt at udstille. Arbejderne fra 1872-73, året for hans første store rejse, må betegnes som særdeles talentfulde. Kunsthistorisk er hans malerier fra Frankrig af stor betydning ikke mindst for forståelsen af de mere berømte malere, der fulgte i hans spor. Zacho forblev nemlig trofast mod sin første oplevelse af fransk landskabsmaleri. Det er den lidt ældre generation med Théodore Rousseau i spidsen, der prægede ham, som det er tilfældet med de to kunstnere, han gerne grupperes med, Godfred Christensen og Groth. Impressionistisk påvirkning søger man forgæves efter. Landskaberne fra Fontainbleau er i den henseende karakteristiske, ligesom det store vinterbillede, malet i Bretagne, på Statens Museum for Kunst. Betragter man imidlertid Zachos produktion som helhed, finder man mange træk, der viser ham som en maler i den danske landskabstradition. Motiverne fra Bornholm og Sjælland rummer megen finhed men også en vis konservatisme. Det kan også bemærkes, at han i de senere år malede flere portrætter. Dermed bliver Zacho en overgangsskikkelse med et ben i det nationale landskabs lejr og et ben i den malerisk friere, franskinspirerede lejr. Den helhed, der ikke desto mindre er over hans produktion, har i den forbindelse perspektiver, der rækker videre til en erkendelse af den danske traditions betydning for perioden som helhed, de danske rødder hos såvel Skagensmalerne som en impressionist som Th. Philipsen.

 

Solgte værker