Winther, Christian(1853-1916)

Om kunstneren
 
København, 20-09-1853 - Frederiksberg, 04-04-1916
Nationalitet: dansk

Uddannelse:
Tekn. Inst.; Kunstakad. Kbh. sep. 1871-jan. 1879; desuden privatundervisn. af marinemaleren Carl Neumann.
 
Rejser og udlandsophold:
Sverige 1883; Schweiz og Frankrig 1890; sørejse til Spanien og Portugal.
 
Stipendier og udmærkelser:
Akad. 1883, 1890; Raben-Levetzau 1892; med., Chicago 1893; Hielmstierne-Rosencrone 1894.
 
Udstillinger:
Charl.Forår 1877-1915; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Dec.udst. 1883; Nord. Udst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Chicago 1893; Raadhusudst., Kbh. 1901. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1882.
 
Biografi:
Frederik Winther udstillede først marinemalerier, inspireret af læreren Carl Neumann. Motiverne fandt han ved Møns Klint samt i Sverige (Skærgården og Väderö). Fra midten af 1880erne skiftede interessen til det egentlige landskabsmaleri med motiver fra Dyrehaven og det øvrige Sjælland. Fra 1898 til 1908 var han hvert år på Bornholm (efter motiverne at dømme). Det er overvejende den landskabelige idyl, han skildrer, ikke mindst skovpartier med åer og søer. Flere udenlandske landskabsmotiver kendes, hvor han søger en mere monumental virkning, men dog med overvægt i det topografiske. I de unge år eksperimenterede han lidt i impressionistisk retning, men senere dominerer en måske lidt vel rutinepræget, senromantisk farveholdning og teknik, der kan gøre visse malerier noget postkortagtige. Han var ven med Holger Drachmann, der har skildret ham i en novelle fra 1878, Foraarsgrønt. En tid delte han atelier med Hans Tegner. I de senere år tilhørte han kredsen omkring Kunstnerforeningen af 18. November med malerne Peter Mønsted og Sigvard Hansen.
 
 

 

Solgte værker