Wennerwald, Emil(1859-1934)

Wennerwald, Emil August Theodor, 1859-1934, maler. *4.8.1859 i Kbh., d.21.5.1934 smst.

Biografi

Emil Wennerwald forenede i en årrække arbejdet som skuespiller med billedkunst.

Han malede fortrinsvis landskaber, skovpartier og bondegårde med motiver hentet fra Nordsjælland og det østlige Jylland.

Adskillige malerier fra Norge, Tyrol og Italien vidner om, at motiver også blev hentet på rejser.

Både koloristisk og i kompositionen har Fr. Vermehrens undervisning sat præg på W.s billeder, specielt på hans Italiensbilleder og de vidtstrakte hedelandskaber.

De realistiske billeder bygger på et grundigt naturstudium og følger dansk landskabstradition, mark- og skovlandskaberne kan med deres lysende grønne farver og mørkegrønne skyggevirkninger minde om Niels Skovgaards malerier fra 1880erne.

Uddannelse

Tegneundervisn. hos Carl Würtzen; elev af maleren Carl Vilhelm Hansen; dimitt. fra C.V. Nielsens Tegnesk.;

Kunstakad. Kbh. (Fr. Vermehren) 1878-81; Krøyers Malersk., 1 md. 1884.

Rejser og udlandsophold

Tyskland, bl.a. Hamburg, Berlin, Dresden 1889-90; senere Tyrol, Schweiz, Italien og Norge.

Stillinger og hverv

Skuespiller ved Folketeatret 1882-83 og efter 1885 en kort tid i provinsen; tegnelærer ved Efterslægtsselsk. Sk., Kbh. 1883-85.

Stipendier og udmærkelser

Raben-Levetzau 1890; Hielmstierne-Rosencrone 1891, 1896; Akad. 1894, 1897; Bielke 1895.

Udstillinger

Dec.udst. 1880; Charl. Forår 1882-83, 1885-86, 1889-97, 1899, 1902-06, 1908-09, 1915-18, 1921; Kunstnerforen.af 18. Nov., 1882; Lübeck 1895; Dyrehavens Malere 1913; Kbh. Bymus. jub.udst., 1951.

Separatudstillinger:

Dresden 1889; Berlin 1890; Anton Hansens Kunsthdl., Kbh. 1916-17; Bergenholz' Kunsthdl., Kbh. 1920; Einar Heusers Kunsthdl., Kbh. 1921. Auktioner: 21.11.1904; 20.11.1905; 18.11.1908; 28.11.1921; 28.11.1922; 18.11.1924; 20.10.1927; 16.10.1928; 1.5.1929; 27.11.1930; 1.12.1931; 11.11.1932; 23.3.1941.

Værker

Efterår, parti fra Søndermarken (udst. 1882); Strandpromenaden (nu Strandboulev., 1896,Kbh. Bymus.); Parti fra Westend, Vesterbrog. 65-67 (1902, smst.); Vej til hotellet, udsigt mod Munkebjerg Badehotel fra skovvejen (1906, Vejle Kunstmus.); Lyngbakker (1909, smst.); Fra Ibækdalen (1912, smst.); Fra mit vindue på Capri (udst. 1914); Sommerdag ved Mølleåen (1918); Sommerdag ved Bøllemosen (1920); Selvportræt (1921, tidl. Johan Hansens Saml.); Solnedgang ved Liseleje (1926, Roskilde Mus.); Bøllemosen (1927); Porten ved Rysensteen (u.å., tidl. Joh. Hansens Saml.); Fra Kalvebodstrand (u.å., smst.).

Litteratur

Aftenbl. 3.8.1929; Morgenbl. 4.8.1929 (Knud Bokkenheuser); Pol. 23.5.1934; Dag. Nyh. 24.5.1934 (nekr.); Sydfyn 4.8.1959; Berl. Tid. 6.8.1967; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983.

Solgte værker