Von Schmidt-Phiseldeck, Carl(1853-1917)

Carl Anthon Ferdinand von, 1853-1917, maler og tegnelærer. *24.11.1853 i Flensborg, begravet15.4.1917 i Sorø

Biografi

Carl von Schmidt-Phiseldeck debuterede som landskabsmaler i 1878 efter studierne ved Vilhelm Kyhns aftenakademi.

For S.-P. blev det sjællandske landskab det foretrukne motiv, især fra egnene omkring Hillerød, Køge og Sorø.

En særlig interesse for skildringen af skiftende vejrforhold, døgnets vekslende stemninger, årstiderne og landskabets topografiske karakteristika spores i billederne.

Koloristisk er hans maleri forankret i 1800-tallets landskabsmaleri med dets virkelighedsnære iagttagelse.

Fra 1892 besad han stillingen som tegnelærer ved Sorø Akademi, hvor han parallelt med lærergerningen malede det vestsjællandske landskab.

Uddannelse

Dimitt. fra Chr. V. Nielsen; Kunstakad. Kbh., Vilh. Kyhns aftensk., 1873-1880.

Rejser og udlandsophold  Stipendier og udmærkelser Neuhausens Pr. 1885; Hielmstierne-Rosencrone 1887, 1890 (extraord.); Mention Honorable, Paris 1889; Sødrings Legat 1916 (livsvarigt). Stillinger og hverv:

Tegnelærer ved Den lærde Sk. og Tekn. Sk., Hillerød 1886-92; konstit. tegnelærer ved Sorø Akad. 1892, fastansat 1893-1915.

Udstillinger Dec.udst. 1878, 1881, 1885; Charl. Forår 1879-80, 1883-1894, 1898-99, 1901-03; Kunstnerforen. af 18. Nov. 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889, Chicago 1893; Nord. Kunst-Ausst., Lübeck 1895; Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1914; Soransk Kunst, Sorø 1936; Sønderjysk Udst., Charl.borg 1937.

Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1891; Winkel & Magnussen, Kbh. 1904. Værker I det tidlige forår. En regnbyge trækker op (udst. 1878); Stille efterårsaften ved Bagsværd Sø (udst. 1880); På Ordrup Mose. Sommerdag (1884, Neuhausens Pr. 1885, Mention Honorable, Paris 1889); Historisk scene (1884, Sorø Akad., dep. Vestsjæll. Kunstmus.); Den store bøg i Vallø Dyrehave (ca. 1886, Vallø Stift); Fra engene ved Teglgårdssø. Vinteraften kort efter solnedgang. (udst. 1889, Mention Honorable, Paris); Hedebillede med opvoksende bjergfyr og gran. Motiv fra Birkebæk (1891, Det da. Hedeselskab); Store Strand, Vallø Park. (udst. 1893); Bygevejr. Motiv fra egnen af Sorø. (udst. 1895); Skovlandskab med kratbevokset belysning (1904, Vestsjæll. Kunstmus.).

Litteratur Dagsavisen 21.12.1881; Pol. 8.12.1885; Siegfred Neuhaus: Soranerbl., II, 1918, 6; Krei Horn: De Sorø Ridsemestre, 1984. Brev til Sigurd Müller 27.5.1899 (brevark., Hirschsprung).

Solgte værker