Vermehren, Sophus(1866-1950)

Vermehren, Sophus, 1866-1950, maler.

født.28.8.1866 i Kbh., ?25.3.1950 på Fr.berg, begr. i Dragør.

Forældre: Maleren Johan Frederik (Frits) Nicolai V. og Thomasine Ludvigne Grüner. ~29.11.1901 på Fr.berg med maleren Yelva Petrea Sophie Bock (se Vermehren, Yelva), *13.2.1878 i Helsingborg, ?16.11.1980, datter af gross. Johan Carl Emil B. og Nanna Oline Christiane Augustinus. Ægteskabet opl.

Biografi Sophus Vermehren fik samme særdeles grundige uddannelse som broderen Gustav.

Han gik en lang årrække på Kunstakademiet, fik de samme præmier og undlod, så vidt vides, at rejse til udlandet.

Brødrenes produktion fremviser dog visse forskelligheder.

V. er i en vis forstand ærligere. Han tør i flere af billederne kappe forbindelsen til folkelivsmaleriet, og han fremtræder utvetydigt som borgerlig genremaler. Typisk og i mange henseender sympatisk er hans billede fra det da nyindrettede Statens Museum for Kunst, hvor en nybagt student viser antiksamlingen frem for en pige, der må være for ung til andet end at være hans søster. Belysningseffekterne er dygtigt afmalet, figurtegningen sikker og det anekdotiske tilpas diskret. Tilsvarende gælder portrætterne. Mere idyllisk er han i de landlige og landskabelige skildringer, hvor Julius Exner måske nok så meget har inspireret ham som faderen, ligesom det moralsk opbyggelige ikke er til at tage fejl af. Generelt spores dog et større malerisk talent hos V. end hos broderen, kun var han væsentligt mindre produktiv. Uddannelse I malerlære 3 år; tegneundervisn. hos faderen; T

ekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. sept. 1883-afg. maj 1892.

Rejser og udlandsophold Stillinger og hverv Tegnelærer ved Tekn. Sk.; ved Gustav og Sophus V.s forberedelsessk.

Stipendier og udmærkelser Neuhausens Ekstrapr. 1893; Bielke 1896; Serdin Hansens Pr. 1900; Kunstakad. årsmed. 1.E 1900; Raben-Levetzau 1901; Akad. 1902. Udstillinger Charl. Forår 1891, 1893-94, 1896, 1898, 1900-03, 1907-08, 1910- 12, 1915; KE 1908, 1911; Landsudst., Aarhus 1909; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1923, 1926-27, 1930, 1932-33, 1935-37, 1941-42, 1944; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Familien Vermehren Poetisk realisme gennem 3 generationer, Sønderjyll. Kunstmus. m.fl. 1977. Værker Portræt af litograf A. Kittendorff (Neuhausens Ekstrapr. 1893); Interiør med to personer (ml. 1881 og 1894, Stat. Mus. for Kunst); Når den syge har fået ro (Kunstakad. årsmed. og Serdin Hansens Pr. 1902); Datteren er bedt ud til aften (1902); Portræt af maleren Frederik Vermehren (udst. 1903); Et museumsbesøg; altertavle, Herborg K.; samme, Sdr. Galten K. (1914); En dreng der læser avisen for sine forældre (Sotheby's auk. 1981). Auktioner: 28.9.1925. Litteratur Nat. Tid. 27.8.1926; 26.3.1950 (J.Zibrandtsen); R. Broby- Johansen: Med Broby i Nordvestjyll., Thy og Hardsyssel, 1980, 55.

Solgte værker