Ussing, Stephan(1868-1958)

Ussing, Stephan Peter Johannes Hjort, f. 1868, Maler. F. 17. Juni 1868 i Skanderborg.

Forældre: Boghandler Thorvald U. og Camilla Cathinca Ussing. Gift 29. Maj 1897 i Kbh. med Louise Christine Nyegaard, f. 18. Febr. 1868 i Kbh., d. 12. Juli 1943 paa Fr.berg, D. af Malermester Andreas Ludvig N. og Mette Andrea Christine Wieby.

Uddannelse: I Malerlære, blev Svend; dimitt. fra Tekn. Sk. ; opt. paa Akad. Febr. 1888,

Elev til Foraaret 1895 under F. Vermehren, J. Exner og O. Bache; besøgte desuden Zahrtmanns Sk. 1891 og Acadómie Julian, Paris, under Jules Lefebvre 1892-94.

Rejser: 1892-94 Paris; 1920, 34 og 37 Tyskland, Italien.

Udstillinger: Charl. 1895-1905, 07-11, 13-23, 25-34, 36-44, 46; Charl. Eft. 1922; Kunstn. Eft. 1905, 07-10, 12; Kleis 1892 (Zahrtmanns Elever); Aarhusudst. 1909; Berlin 1910-11; Paris 1925 ; 18. Nov. Udst. 1942 ; Sep.udst. 1923, 24 (Ribe Mus.), 26, 29, 31, 34 (Ribe), 35, 40.

Stilling: Sign. Maler (Underglasur) ved Den kgl. Porcelainsfabrik 1894-1930. Arbejder: Portrætter (bl. a. Selvportrætter (udst. 1895 og 99)); Landskaber og Arkitektur (danske Slotte), Frederiksberg Have, Motiver fra den jyske Hede, fra Svendborg og Taasinge og især talrige fra Ribe, hvortil han Aar efter Aar er vendt tilbage (Klostergade i Ribe (1923, Ribe Stiftsmus.)), desuden fra Italien; har for Den kgl. Porcelainsfabrik navnlig udført Underglasurmaleri (repr. i Kunstindustrimus.), bl. a. med Motiver fra Fr.berg Have.

Stephan Ussing hører til de naturalistiske Malere paa Charlottenborg.

Solgte værker