Ulnitz, E.C.(1856-1933)

Emil Christian Ulnitz var født i København den 26. August 1856 og her blev han døbt i Trinitatis Kirke.

Han var søn af kagebageren Christian Johannes Ulnitz og dennes hustru Johanne Marie Eckardt (efternavnet ses tolket forskelligt, men Eckardt er efter oplysninger fra en gren af familien det korrekte).

Forældrene stammede fra Gram i Jylland.

Ved hans fødsel boede forældrene i Borgergade 116, men på et tidspunkt efter 1860 flyttede de til en stuelejlighed i Gothersgade 36, en ejendom som de selv ejede.

Sammen med dem boede en tjenestepige og en "Conditorsvend" og Christian Ulnitz benævnes "Conditor". Bageri og forretning har vel også ligget i huset, som stadig kan ses i gaden: en høj, 5-etagers, smal ejendom med 3 fag vinduer klemt inde mellem andre gamle, smalle huse.

I løbet af de næste 10 år døde Conditoren og Emil Christian og hans mor flyttede til en andensals lejlighed i Ny Kongensgade 16, hvor de boede i 1880, og videre til Vesterbrogade 126, hvor de boede i 1885.

Emil Christian betegner sig allerede fra 1880, hvor han altså var 23 år, som "Blomstermaler".

Et oldebarn af Ulnitz' kusine har fra sin familie nogle oplysninger om Ulnitz' liv og færden i disse år.

Hans-Iver Beck fortæller: "Vores familie (vognmænd, brændevinsbrændere etc.) boede på Toldbodvej (Esplanaden) Toldbodgade samt Strandboulevarden i Kbh. Familien Becks sidste brænderi lå på Toldbodvej (nu Esplanaden) over for Frihedsmuseet, der hvor vanførefonden har til huse. Bryggeriet samt ejendommen blev nedrevet omkring 1910 (opkøbt af de danske spritfabrikker).

Ulnitz havde sin gang der.

"Charlottenborg på Kongens Nytorv, som kendte Ulnitz fra to udstillinger, karakteriserer ham som en dygtig blomstermaler a la I.L. Jensen.

Han var reelt bare 25 år bagud og interessen for blomstermalerier var på det tidspunkt dalende.

Han udstillede på Charlottenborg og han solgte mange billeder: i 1898 "Roser og Liljer" for 150 kr. og i 1902 "Leukøjer og Pelargonier for 150 kr. til Grosserer Blechingberg.

I kvistlejligheden i Skovgaardsgade 26 blev Ulnitz boende i de næste mange år.

Han betegner sig stadig som Blomstermaler og oplyser at han har formue.

Og han giftede sig aldrig, men fortsatte sit liv i den lille lejlighed i et af de små huse i "kartoffelrækkerne" ved søerne i København.

I Folketællingen 1916 opgør Ulnitz sin indkomst til 950 kr. og sin formue til 9000 kr., så han vel haft det udmærket.

Men engang før efteråret 1924 valgte han at flytte hen i Stiftelsen Sabbats Hvile i Griffentfeldtsgade 9 A på 4.sal. Her levede han af sin aldersrente, indtil han døde den 22. Marts 1933. (Læs om Sabbatshvile i Trap: Kongeriget Danmark (3.udg. - 1. bind - side 198) i Projekt Runeberg)

C.E. Ulnitz' billeder af blomster, frugter og stilleben sælges stadig mange steder.

Hans-Iver Beck nævner: " Bruun-Rasmussen (mange) Christies i London Ogallerie, Portland, Oregon Bukowskis Internationale Våraktion I Sverige Stockholms Auktionsverket Schloss-Ahlden Kunstaktionshaus i Tyskland Har set billeder af ham på Antikmesse i Rødekro sat til salg af Vestjysk Kunstgalleri

Solgte værker