Tornøe, Wenzel (1844 - 1907)

Lehnshøj ved Svendborg, 09-09-1844 - Frederiksberg, 05-12-1907, maler

Nationalitet: dansk

Virksom: Danmark, Roma 1871 - 1873, Holland 1878 - 1879, Belgien 1878 - 1879, Paris 1878 - 1879, Italien 1878 - 1879, Roma 1886 – 1887

Uddannelse:

Horsens lærde Sk.; Kunstakad. Kbh. okt. 1860-juli 1865, lille sølvmed. marts 1864.

Rejser og udlandsophold:

Rom 1871-73; Holland, Belgien, Paris og Norditalien 1878-79; Rom 1886-87.

Stipendier og udmærkelser:

Serdin Hansens Pr. 1902.

Udstillinger (bl.a.):

Charl. borg 1865-71, 1873-78, 1880- 1907; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Dec.udst. 1883; Nord. udst. 1883, 1888; verdensudst., Chicago 1893; Nord. Kunst-Ausst., Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Biografi:

Wenzel Tornøes kunstneriske produktion fra debut'en i 1865 til hans død afspejler, hvad man kunne fristes til at kalde den typiske Charlottenborg-kunst i perioden. Den eneste af tidens populære genrer, han ikke viste interesse for, var landskabsmaleriet. Derudover havde han en tilbøjelighed for det sentimentalt anekdotiske såvel i genrebillederne som i de religiøse fremstillinger. Hans billeder fra Italien er i så henseende karakteristiske for hans tilbageskuende og publikumsvenlige stil. De bedste rummer imidlertid både maleriske kvaliteter og viser en særdeles dygtig hånd, såvel når det gælder billedkomposition som figurfremstilling. Hans i dag bedst kendte billede, En syerske pinsemorgen, malet i mindst 2 udgaver (senest udbudt hos Sotheby i London 1981), er ligeledes meget dygtigt udført. Det fremstiller en hverdagssituation med social appel, kendt fra bl.a. Emile Zolas forfatterskab og i Danmark Sophus Schandorphs, men er nok mest umiddelbart inspireret af maleren Chr. Krohg. Men ligesom Frans Henningsens skildring af en enlig mor, "Forladt", udstillet 1888, er billedet et modelmaleri, endda af en iøjnefaldende køn model; skildringen er ikke hentet "fra gaden", som de ægte realister gjorde det. Billedet er ikke det eneste med socialt motiv, men oftest er Tornøes malerier dog pittoreske, elskværdige eller humoristiske. F.eks. tager han i de senere år en i Tyskland meget populær motivkreds op, munke der læser, drikker øl eller bliver opvartet af skælmske piger.

Solgte værker