Soya-Jensen C.M.(1860 -1912)

Soya-Jensen, Carl Martin, 1860-1912, maler. *27.12.1860 i Odense, d.21.2.1912 i Kbh., begr. på Fr.berg.

Døbt Carl Martin Soya Jensen.

Forældre: Farver, klædefabrikant Carl J. og Johanne Kirstine Rasmussen. ~1° 11.11.1891 i Kbh. med maleren Emilie Bolvig, *7.2.1864 smst., ?6.12.1892 smst., datter af typograf, senere antikvitetshdl. Johan Martin Emil B. og Ann Madsen. ~2° 28.5.1895 på Fr.berg med Ingeborg Regine Hammer, *13.1.1869 i Kbh., ?17.8.1916 smst., datter af red. Carl Christian Sørensen og Rosine Josephine Grossmann, adopteret af gross. Carl Frederik H. og Thora Emilie Müller.

Biografi

C.M. Soya-Jensen markerede sig først og fremmest som underviser i akvarelmaling.

Han var leder af det af Akademiet stiftede kursus i akvarelmaling og kunne privat bl.a. tælle medlemmer af kongehusets damer blandt sine elever.

Efter århundredskiftet arbejdede han i højere grad i olie. Men det var for sin akvareltekniske kunnen, han nød anerkendelse i samtiden. Han arbejdede ofte med byprospekter fundet på rejser både i provinsen, især Ribe, og i udlandet.

Kompositionens detaljerigdom blev fastholdt langs et stræde eller en flod placeret på skrå i billedplanet, og herved skabte han ikke blot dybdevirkning, men fik samtidig demonstreret sin færdighed i at vise hver genstand fra flere vinkler.

Uddannelse

I skoletiden tegneundervisn. hos Agnes Paulsen; student 1879; cand.phil. 1880; studerede fysik; undervisn. i akvarelmaling hos Niels Bredal 1883-84; Acad. des Beaux-Arts, Paris (Benjamin Constant og Maxime Lalanne) vinteren 1885- 86.

Rejser og udlandsophold Paris 1885-86; London 1890; Tyskland, (især München), Holland, Belgien, Frankrig, Italien.

Stillinger og hverv Lærer i matematik og tegn. nogle år; lærer i akvarelmaling ved Kunstakad., Kbh. 1888-1906; gav privatundervisn. i akvarelmaling; fmd. for Kunstnerforen. af 18. Nov. 1896-1907; da. kommisær ved den internat. udst. i München 1909. Stipendier og udmærkelser Akad. 1889, 1893; titulær prof. 1912.

Udstillinger Charl. Forår 1884-96, 1898-1906, 1908-12; Dec.udst. 1886; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; verdensudst., Paris 1889; Nord. Kunstausst., Lübeck 1895; KE 1904, 1907-10; Internat. Kunstausst., Glaspalast, München, 1909; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942.

Separatudstillinger: Foren. for Nat. Kunst 1905. Værker Udsigt over fjorden (1895, Vejle Kunstmus.); Mælkebønder vender hjem fra købstaden, Holland (akvarel, 1902, tidl. Aalborg Mus.); Gårdinteriør fra Ribe (akvarel, udst. 1908, tidl. smst.); I Skumringen, motiv fra Tønder (udst. 1903, Aarhus Kunstmus.); Kanalparti i Dordrecht (akvarel, tidl. Ribe Kunstmus.); Hjørnet af Puggaardsgade, Ribe (1905, Ribe Kunstmus.); Puggaardsgade (1905, smst.); Puggaardsgade med Taarnborg (1906, smst.); Fra Klostergaarden St. Cathrine, Ribe (ca. 1907, smst.); Peter Lieps Hus (akvarel, tidl. Horsens Mus.). Skriftlige arbejder: Akvarelteknik, 1889; endv. arb. i Øregaard Mus., Teatermus. (tegn.) samt i museer i Lübeck, Dresden og Antwerpen.

Litteratur Søndags-Posten 29.4.1894; E. Schiødte i: Ill. Tid. 1897-98, 139-42; 1905, 103; Pol. 22.2.1912 (nekr., N. Lützhøft); Ribe Stiftstid. 22.2.1912; 26.2.1912; Vort Land 23.2.1912 (Bering Liisberg); S.-J.: Min Far, Berl. Tid. 27.12.1944; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Tage Sørensen: Esbjerg før 1925, i malerkunst og farver, 1983.

Solgte værker