Sørensen, Eiler (1869 -1953)

Eiler Sørensen

Weilbach oplysninger Genealogi Sørensen, Carl Eiler, 1869-1953, maler. *9.9.1869 i Benløse, ?14.5.1953.

Forældre: Tømrer Lars S. og Dorthea Kirstine Andersen. ~6.12.1895 i Kbh. med Anna Kirstine Jensen, *6.10.1869 smst., ?25.8.1937 på Fr.berg, datter af marskandiser Anders J. og Johanne Nielsen.

Biografi Eiler Sørensens motivverden rummer flere faste temaer som familien, hjemmet, haven og det danske landskab.

De tidlige værkers lidt mørke farver ændredes mod en lysere og renere kolorit efter 1907, da familien slog sig ned i egnen omkring Ballerup og Måløv. S. malede i en enkel naturalisme, hvor det atmosfæriske lys spiller en afgørende rolle.

Landskabsmalerier, der typisk beskriver overgangen fra vinter til forår, har ofte grupper af børn eller en enkelt figur indsat i motivet som et supplement til naturen.

Landskabet prioriteres højt i dobbeltportrættet af Knud Hjortø og hustru, hvor figurerne utraditionelt er placeret i det fri på en bænk helt ude ved billedets venstre kant, mens det udbredte landskab optager hovedparten af billedfladen.

Omvendt i Udsigt fra kunstnerens hus, hvor en mørk træveranda med et ungt par dominerer landskabet i baggrunden, et maleri, hvis motivvalg og romantiske, nordiske stemning bringer den svenske maler Richard Bergh i erindring.

Billeder, hvor familien er modeller i hverdagsagtige situationer som æbleplukning i haven, moderen med hunden ved havelågen, ved barnets seng eller i samtale i stuens vinduesniche viser S.' interesse for figurkompositioner.

Kendetegnende for disse er en sikker plastiske form, figurkarakteristik og personskildring, forhold der kan henføres til H. Grønvolds omhyggelige tegneundervisning. S. brugte i interiørerne personerne, stuemiljøet og lyset til at skabe stemning. Således i Kufferten pakkes, hvor tomme stuer én suite, selve situationen og spændingen mellem personerne giver billedet et psykologisk aspekt. S.' personlige egenskaber medførte, at han tidligt i kunstnerkarrieren blev aktiv inden for det institutionelle kunstliv med adskillige krævende tillidsposter, der i perioder næsten standsede hans egen kreative indsats.

Uddannelse Malersvend; Tekn. Sk. (H. Grønvold) 1885-86;

Kunstakad. Kbh. (J. Exner og F. Vermehren) 1887- 91.

Rejser og udlandsophold Tyskland 1894, 1904; Holland 1904; Italien 1913, 1920-21; Paris 1920-21.

Stillinger og hverv Lærer ved Fr.berg Tekn. Sk 1910-18; fmd. for KE 1912-13; medl. af udst.kom. ved Charl. fra 1917, fmd. 1926-44; medl. af Akad.råd. 1917-37; af best. for Malende Kunstneres Sammenslutn. 1915-20; af best. for Thorvaldsens Mus. 1931-37.

Stipendier og udmærkelser Hielmstierne-Rosencrone 1902; Raben- Levetzau 1903; Akad. 1904-05, 1908, 1911, 1913, 1915; Serdin Hansens Pr. 1913, 1915; Årsmed. 1 1914, 2 1915 (Eckersberg Med.); Ancker 1916; Treschow 1926; N.P. Mols 1947. Udstillinger Charl. Forår 1892, 1895, 1899-1925, 1927, 1932-33,1935, 1940; KE 1904-05, 1907-08, 1910-15; Glaspalast, München 1913; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Charl. Eft. 1922, 1936, 1940, 1953 (mindeudst.); Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst, 1940-41; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Kbh. Bymus. 1951; Kunstakad. Jubl.udst. 1954; Charl.udst. gennem 100 år, Charl.borg 1957; Foren. for nat. kunst (Jubl.udst.) 1960.

Separatudstillinger: Chr. Larsen, Kbh. 1914, 1918-19, 1925; Kunstforen., Kbh. 1923; Bachs Kunsthdl. Kbh. 1935, 1941. Værker Pige ved vinduet (1905, Randers Kunstmus.); Sidst på vinteren (1909); Erantis, sneen tøer (1912); Kufferten pakkes (1913, Serdin Hansens Pr.); Åen og børnene (1914, Årsmed., Ribe Kunstmus.); Børn i snesjap (1914, Eckersberg Med. og Serdin Hansens Pr. 1915); Tøvejr i februar (1916, Randers Kunstmus.); Forårssolskin, De Classenske boliger (1917, Storstrøms Kunstmus.); Vintersol (1917, Nordjyll. Kunstmus.); Aftenvandring (1920, Ribe Kunstmus.); Forår ved Stente (1920, Sønderjyll. Kunstmus.); Københavns Flydedok (1922, Handels- og Søfartsmus., Kronborg); Syngende børn ved et klaver (1923, Stat. Mus. for Kunst); Væven (1924, Storstrøms Kunstmus.); Selskabet i engen (1925, Nasjonalgall. Oslo); I haven (1927, Kunstmus. Trapholt); Ved væven (erhv. 1931, Askov Vævesk.); Dobbeltportræt af Knud Hjortø og hustru (1931); Selvportræt (1933-45, Udst.kom. ved Charl.borg); Både ved Gl. Strand (erhv. 1935, Kbh. Bymus.); Rød gård (1940, Storstrøms Kunstmus.); Udsigt fra kunstnerens hus.

Litteratur Basta 19.12.1918; Berl.Tid. 5.5.1919 (Th. Oppermann); 24.11.1923 (K. Flor); 9.9.1929; 2.10.1935 (K. Flor); 8.9.1939 (interv.); 7.5.1944 (interv.); Pol. 10.10.1913; 26.1.1914 (Nic. Lützhøft); 18.11.1923 (K. Pontoppidan); 8.9.1929; 19.3.1932; 9.9.1949; København 16.22.1923 (Rik. Magnussen); Kristel. Dagbl. 8.11.1923 (S. Clod-Svensson); B.T. 6.11.1923 (P. Uttenreitter); Nat.tid. 11.11.1923 (Th. Faaborg); 21.5.1926 (interv.); 8.9.1929; 6.10.1935 (Sig. Schultz); 9.9.1939 (interv.); 6.10.1941 (Sig. Schultz); 5.5.1944; N. Lützhøft i: Kunstbl., 1923, 42- 45; Sig. Schultz i: Ill. Tid. 18.11.1923, 142; Soc. Dem. 25.4.1943 (interv.); Kai Flor i: Kat., Charl. Eft., 1953; R. Tulinius i: Kat., Det 50. da. købestævne, Fr.cia, 1960; Lars Rostrup Bøyesen i: Gutenberghus Årsskr., 1968, 14.

Solgte værker