Sørensen, C.F (1818-1879)

Andet navn:
Carl Frederik Sørensen
Besser, 08-02-1818 - København, 24-01-1879, maler

Uddannelse:
I malerlære for at blive svend; Kunstakad. Kbh. 1834, modelsk. 1846, undervisn. i dek.maleri, lille sølvmed. 1844 (en kakkelovnsskærm); privatelev hos C.W. Eckersberg 1845 (perspektivtegn.).
 
Rejser og udlandsophold:
Til Middelhavet med en da. fregat 1846, derfra bl.a. til Madeira; derpå næsten hvert år på sørejser bl.a. med orlogsskibe: Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, England 1853-54; Italien 1864; Island 1874 (med Chr. IX).
 
Stipendier og udmærkelser:
Neuhausens Pr. 1847; Akad. 1853-54; medl. af Kunstakad. Kbh. 1856; Ancker 1864; medl. af Kunstakad., Sth., 1866; titulær prof. 1869.
 
Udstillinger (bl.a.):
Charl. Forår 1839, 1843-53, 1856-79; Kunstakad., Sth. 1850, 1860, 1866, 1868, 1870, 1873, 1877; verdensudst., Paris 1855, 1878, Wien 1873 (2 vaser med søstykker for Bing & Grøndahl); Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Ny Carlsberg Malerisaml., Kunstforen., Kbh. 1885; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907.
 
Biografi:
C.F. Sørensen var som dansk maler ikke upåvirket af C.W. Eckersbergs marinemaleri, skønt han aldrig var direkte elev af denne. Sørensens temperament gik dog i en anden retning end det tålmodighedsarbejde, som den minutiøse gengivelse af master og takkelage krævede. Til gengæld interesserede han sig for elementerne, som skibene var underlagt, og hans opfattelse var mere umiddelbar og romantisk, ligesom hans stil var mere malerisk og glansfuld. Også brødrene Melbye kan have haft nogen indflydelse på Sørensens marinemaleri, men denne udviklede dog hurtigt sit eget stilistiske særpræg, så man sjældent er i tvivl om, hvem kunstneren er, når man står over for et af hans søstykker. Oftest er penselføringen livfuld og koloritten spontan og kraftfuld. Sørensen havde en udpræget sans for dramatiske scener, men han malede lige så gerne rene idyller, fyldt af charme og atmosfære. Mødet med Düsseldorf-skolen tilføjede hændelsesvis hans billeder noget tungt i virkningen, men hans effektfulde scener fra søen vandt stor popularitet, også uden for landets grænser. Under Treårskrigen fulgte Sørensen Nordsø-eskadren omkring Helgoland i 1849 og Østersø-eskadren i 1850 og malede således en række billeder af den danske flåde under krig. Han opsøgte gerne for en dansker lidt usædvanlige rejsemål til søs, bl.a. Madeira, De engelske kanaløer og Island, sidstnævnte i Christian IXs følge. Herfra stammer en række mere afdæmpede, men topografisk interessante billeder, som regnes blandt de ypperste i hans produktion. Sørensens mariner er internationalt efterspurgt som samlerobjekter.

Solgte værker