Skramstad, Ludvig (1855-1912)

Ludvig Skramstad: Bosteder Hamar 1875-78 Drøbak 1886-1902 München 1902-12 Ludvig Skramstad: Liv og virksomhet (Norsk Kunstnerleksikon) Etter endt utdannelse stilte Skramstad for første gang ut i Chra. Kunstforening i 1875. De følgende år tilbrakte han dels i Hamar og dels i Kristiania, hvor han med sitt aktive og engasjerte vesen spilte en sentral rolle i kunstnermiljøet i første halvdel av 1880-årene. Sammen med Erik Werenskiold ledet han blant annet aksjonen mot Kunstforeningen i 1881. I 80-årene hadde han atelier i «Pultosten». Skramstads tidligste arbeider er malt med stor friskhet og vitner om en skarp naturiakttaker. En rekke tegninger og akvareller fra hans studiereiser i Norge i slutten av 1870-årene og i begynnelsen av 80-årene viser godt hva Skramstad opprinnelig sto for. Tidlig utviklet han forkjærlighet for motiver fra østlandsskogene, ofte i tåke og med stille vannspeil. Vintermotiver inntok også tidlig en stor plass i hans produksjon, og fra den tid han var bosatt i Drøbak skriver seg en rekke motiver fra Kristianiafjorden. Skramstad viste ganske raskt anlegg for større dekorative komposisjoner, men hans eneste oppdrag av denne art var de veggfelt han malte til hagestuen på Fritzøehus (1885), med motiver fra godsets skogeiendommen. Skramstad var ikke med på den generelle utviklingen innen det naturalistiske maleri i Norge, og hans landskapsbilder forble preget av de inntrykk han hadde mottat i Düsseldorf. Allerede etter hans hjemkomst fra München i 1886 hadde kritikken mot hans maleri begynt å gjøre seg gjeldende. Chr. Krohg kritiserte hans utvikling alt i 1887 og Thiis skrev i 1904 at han hadde kastet bort sitt rike talent og havnet i en rutineproduksjon som var ganske «ensformig og samvittighetsløs». Skramstads landskapsmalerier ble imidlertid fort populære hos publikum. I 1902 forlot han Norge for godt. Han arbeidet deretter rent forretningsmessig for det tyske kunsthandlermarked, og sluttet å stille ut. Til tross for en enorm produksjon av landskapsbilder, er enkelte av hans beste bilder, også fra de senere år, fine og vare naturskildringer. Han behersket elegant toner og nyanser og var en dreven tekniker. Skramstad utførte også noen få grafiske arbeider. Ludvig Skramstad: Utstillinger Separatutst.: Kbh. feb. 1906 (auksjonsutst.). Kollektivutst.: Høstutst. 1884-85, 1889; Chra. Kunstfor. 1875; Verdensutstillingen i Paris 1878 og 1889; Nordisk utstilling København 1883 og 1888; Kunstnerforeningens vårutstilling 1887, Blomqvist 1913; vårutstillingen Chra. Kunstfor. 1915; Høstutst. gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus 1932.

Solgte værker