Skov, Marius(1885-1964)

Weilbach oplysninger Genealogi Skov, Anders Marius Hansen, 1885-1964, maler.

Biografi Marius Skov var født i Sønderjylland, som dengang var tysk, og han påbegyndte derfor sin kunstneriske uddannelse i Berlin, men fortsatte efter et dansk højskoleophold på Kunstakademiet i København og fik sin danske indfødsret efter Genforeningen.

Hans far, der var gårdejer, døde, da drengen kun var 2 år, og moderen blev således enke som 31-årig.

Hun var fra Vejen-egnen, og det har nok begrundet, at en kunstmaler og lærer i Haslev sparede sammen til og købte Bramming Hovedgaard med 30 tdr. land tilliggende og drev gården i 13 år, samtidig med at han malede og var en flittig udstiller.

Oprindelig ville han uddanne sig til dekorationsmaler, men han blev først og fremmest landskabsmaler og især fascineret af Vestjyllands flade landskab med forblæste træer under den høje himmel.

Han malede dog også portrætter f.eks. af malerkollegaen og eleven Poul Poulsen, der også var bogtrykker i Bramming, og som S. rejste sammen med på malerrejser i det nordlige Jylland.

En anden nærstående ven var maleren Niels Holbak, studiekammerat fra Teknisk Skole i København hos Sophus Vermehren.

Uddannelse I malerlære (Hansen, Holsted) 1899-1903, malersv.; Kunsthåndv.sk., Berlin vintrene 1905-08; Haslev Højsk. 1908-09; Tekn. Sk., Kbh. 1909- 10; Kunstakad. Kbh. (Viggo Johansen, Joakim Skovgaard, P. Rostrup Bøyesen, Gotfred Rode) maj 1910-maj 1915.

Rejser og udlandsophold Berlin 1905-09; Italien, Frankrig 1923; Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz 1923-25; Sverige. Stillinger og hverv Tegnelærer ved Haslev Gymn. 1915-25; ejer af Bramming Hovedgaard 1925-38; kasserer for Sdr.jysk Foren. for Bramming og omegn; i best. for Ribekredsens KFUK og KFUM. Stipendier og udmærkelser Akad. 1913; Ronge 1914.

Udstillinger Charl. Forår 1915, 1917, 1922, 1924, 1926-29; Sdr.jysk Udst.1935-37; Aarhushallen 1938; Jyderne 1939-43; 14 malere fra Ribe Amt, Dalarne 1947.

Separatudstillinger: I Kbh. 1918, 1938; Haslev 1920, 1922-23; Esbjerg Kunstforen. 1927, 1944; Komm.sk., Nyk. Mors 1950. Værker Huse i sne (udst. 1915); Forårssol i Vinduet (udst. 1917); Fra Kyllingegården (udst. 1922); Fra Forum Romanum (udst. 1924); Tømmerpladsen (udst. 1926, Nordjyll. Kunstmus.); Marsklandskab (Sdr.jyll. Kunstmus.); Pæoner i vase (udst. 1927); Snelandskab (udst. 1927, Esbjerg Kunstmus.); Fiskerbåde (udst. 1929); Fra Nordby Havn med udblik til Esbjerg (ca. 1930); Maleren P. Poulsen ved staffeliet (1951).

Litteratur André Meller i: Revue du Vrai et du Beau, Paris 10.10.1926, 17; Anders B. Nørgaard i: Jul i Vestjylland, 1935, 25-28; Pol. 19.11.1938; Tage Sørensen: Esbjerg før 1940, i malerkunst og farver, 1986.

Solgte værker