Sinding, Paul (1882-1964)

Paul Sinding, Paul Edvard Bartholin Sinding, 27.10.1882-24.12.1964, fyrdirektør. Født i Kbh. (Helligånds), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens).

SInding blev kadet 1900 og afgik fra skolen som sekondløjtnant 1904.

Hans tjeneste omfattede en lang række udkommandoer med bl.a. Heimdal og Beskytteren.

Han kom verden rundt. I Vestindien deltog han i opmåling, han var i Messina under jordskælvskatastrofen 1908, i Nordhavet og i Island.

Ved første verdenskrigs slutning var S. chef for minespærringen ved København.

Senere blev han vagerinspektør og fyrinspektør (1923–28) og som sådan fører af fyrinspektionsskibene C. F. Grove og Argus. 1928(-52) var han fyrdirektør efter H. V. Ravn. S. blev kommandørkaptajn 1932 og kommandør i søværnets reserve 1938.

Under anden verdenskrig nægtede han impulsivt at formidle det uundgåelige samarbejde med tyskerne angående afmærkningen.

Blandt de større opgaver i hans embedstid er udviklingen af radiofyrene en af de mest betydningsfulde.

Efterkrigstidens eksplosive tekniske udvikling faldt i hans sidste tiår som fyrdirektør, radar, decca, loran og meget mere udvikledes i disse år.

Han vejede de nye midler med en vis nølen, og han nærede en ikke ringe ængstelse for at navigatørerne skulle stole for meget på et enkelt middel således at de ikke fik udviklet det almindelige sømandsblik han selv besad.

1948 arbejdede S. med genopbygningen af det færøske fyrvæsen.

Han deltog livligt i det internationale arbejde angående udvikling af de nye hjælpemidler.

Han var delegeret ved den internationale konference i Lissabon 1930 ang. søafmærkning og fyrbelysning m.m., og også delegeret ved International Télécommunication and Radio Conferences, Atlantic City, USA 1947, og vicepræsident ved den internationale radiofyr-konference i Paris 1952. S. var fuld af temperament, og hans hurtige beslutninger var præget heraf hvad enten det gjaldt sager eller personer. Da det nyoprettede 4. hovedrevisorat blev ham for pågående i sine former for revision tog han kampen op og vandt den. Der stod ikke så lidt gny om ham i den anledning. –

S. deltog bl.a. ved læserbreve livligt i den offentlige debat om politiske spørgsmål, og han var medlem af bestyrelsen for selskabet Handels- og søfartsmuseets venner. –

Som sin far holdt S. selv af at male, og fik lejlighed hertil som pensioneret.

Det varigste minde om ham vil måske netop være hans mange friske marinebilleder.

Han havde en særlig evne til at gengive lyset som det kun findes på søen, bl.a. et maleri fra 1957 af korvetten Galathea som 1845–47 foretog sin berømmelige jordomsejling.

Det findes på kasernen i Haderslev. Et maleri forestillende Niels Juels batalje i Køge bugt findes på Fr.borg museet.

Solgte værker