Schovelin, Axel (1827-1893)

Om kunstneren Andet navn: Axel Thorsen Schovelin København, 22-03-1827 - Frederiksberg, 18-12-1893, maler Køn: mand Nationalitet: dansk Uddannelse: Elev på Kunstakad. Kbh. fra okt. 1839, til gipssk. 1844 (J.L. Lund), til modelsk. 1846; deltog uden held i Neuhausens konk. 1851, 1853, 1855. Rejser og udlandsophold: Tyskland (bl.a. Tyrol) og Frankrig 1857-59; Heidelberg 1866. Stipendier og udmærkelser: Akad. 1857-58. Udstillinger: Charl. Forår 1848-58, 1860-78, 1880-93; Kunstakad., Sth. 1850; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Theaterudst., Kbh. 1898; Raadhusudst., Kbh. 1901; Søllerød billeder, Søllerød Rådhus 1974; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982. Biografi: Axel Schovelin dristede sig i sin landskabskunst ikke ud over det velafprøvede og traditionsbundne, men der var noget solidt ved både emnevalg og billedkomposition, som gjorde ham til en populær kunstner. Han yndede især at male nordsjællandske landskaber og partier fra Dyrehaven og Strandmøllen. Med årene forfladigedes hans arbejdsmåde en del, især havde han tilbøjelighed til at gentage sine egne arbejder uden at benytte sig af naturstudiet. Interessante og enestående er hans indgående skildringer af de ældste danske træer, udgivet som en samling raderinger.

Solgte værker