Rump, Godtfred (1816-1880)

Rump, Christian Godtfred, 1816 -1880, maler.  født 8.12.1816 i Hillerød, død 25.5.1880 smst.

Biografi Godtfred Rump var en af 1800-tallets mest produktive og oftest udstillende danske malere.

Blandt hans tidlige arbejder er en række genremotiver. 

Rump valgte fra slutningen af 1840rne at koncentrere sig om landskabsmaleriet.

Her vandt han stor fremgang og sammenlignes af bl.a. C.A. Hertz, Julius Lange og Sigurd Müller med P.C. Skovgaard.

Lange gav i en anmeldelse i 1865 en meget poetisk skildring af de egenskaber, der fængslede samtidens betragtere: "...den bølgende Sommerluft, den klare, dæmrende, lysdunkle, varm-kølige Skovskygge, der giemmer paa Solstraalerne som en Hemmelighed, og kun hist og her krydses af en varm Straale eller en spillende Reflex fra det klare, flade Vand".

Billederne fra Sæbygaard Skov i Vendsyssel, 1854, og fra Bregentved, 1862, viser R.s både idylliske og storladne landskabsopfattelse.

Samtidig førte introduktionen af J.B. Corot og de franske impressionister i Danmark til, at R. fremstod som både gammeldags og koloristisk utilstrækkelig. I vort århundrede blev R. stort set glemt til fordel for de jævnaldrende J.Th. Lundbye, Dankvart Dreyer og P.C. Skovgaard. Vurderingen er forståelig.

I det maleriske mærkes en vis vaghed og ubestemhed, der sandsynligvis kan føres tilbage til læreren J.L. Lund.

På den anden side er det mindre markante nationalromantiske præg hos R. et træk, der forbinder ham med dels landskabsmalerne før nationalromantikken, dels 1870ernes landskabsmalere, såsom Janus La Cour og delvis Godfred Christensen.

Uddannelse Kunstakad. Kbh. 1832, gipssk. marts 1834, modelsk. dec. 1834; elev af J.L. Lund fra 1832.

Rejser og udlandsophold Norge 1855, 1856; Tyskland, Østrig og Italien 1857-58 (s.m. J. Exner).

Stillinger og hverv Medl. af Kunstakad. 1866; tit. prof. smst. 1874.

Stipendier og udmærkelser Rejseunderstøttelse fra Kultusmin. 1855-56; Akad. 1857-58; Udst.med. 1849; Neuhausens Pr. 1851.

Udstillinger Charl. Forår 1836-40, 1842-44, 1846-57, 1859-81, 1957; verdensudst. Paris 1855, London 1862, Paris 1878; Kunstakad., Sth. 1866; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Internat. Kunst-Ausst., Wien 1882; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; Nordjysk Kunststævne, Ålborg 1933; Mit bedste Kunstværk, Stat. Mus. for Kunst 1941; Pittori da. a Roma nell'ottocento, Pal. Braschi, Rom 1977, Stat. Mus. for Kunst 1977- 78; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1899. Værker Bønder vander køer (1838, Stat. Mus. for Kunst); Fremstillingen i templet (o. 1842, Kunstakad. Kbh.); Selskabet ved punchbollen (1844, Hirschsprung); Parti af overdrevet ved Frederiksborg (1848, Stat. Mus. for Kunst); Det indre af en skov (smst.); Fra Sæbygård skov (1853, Aarhus Kunstmus.); Portræt af Gjerhard Ploug (1853, Mus. på Koldinghus); Åen i Sæbygaard skov i Vendsyssel (1854, Stat. Mus. for Kunst); Udsigt over skærgården ved Elleholm i Blekinge (1854, smst.); Nærødalen i Norge (1853, Aarhus Kunstmus.); Løvspring, Bregnemae ved Bregentved (1862, Hirschsprung); Udsigt fra Vesterskov ved Mariager, i baggrunden fjorden (1869, Stat. Mus. for Kunst); Parti af fiskedammen, Fr.borg (1877, Storstrøms Kunstmus.); Måneklar nat, Øresund (1879, Aarhus Kunstmus.); Vinterlandskab med en tilfrossen å (1880, Stat. Mus. for Kunst); tegn. og grafik i Kobberstiksaml.

Litteratur C.A. Herz i: Litterairt Maanedsskr., marts 1854; Fædrelandet 22.4.1865 (Jul. Lange); Ph. Weilbach i: Ill. Tidende, 1879-80, 399-401; Jul. Lange: Billedkunst, 1884, 437-42; Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884, 301-08; Fort. over C.G.R.s Arb., 1899; N.V. Dorph i: Ord och Bild, IX, 1900, 109-14; Henrik Bramsen: Landskabsmaleriet, 1935, 105-08; Charlotte Christensen og Kasper Monrad: De ukendte guldaldermalere, kat. Kunstforen., Kbh. 1982, 77; Jürgen Ostwald i: For hundrede år siden, Danm. og Tyskland, II, 1982, 148, 154; Jørgen Knudsen i: Kunst, samfund, kunst, 1987, 79; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., I-II, 1990. Auktionskataloger: 23.11.1880 (dødsbo).

Solgte værker