Rohde, Frederik (1816-1886)

Frederik Rohde

Weilbach oplysninger

Genealogi Rohde, Niels Frederik Martin, 1816-1886, maler. *17.5.1816 i Kbh., ?14.7.1886 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Ass.).

Forældre: Bogholder i Skifteretten, kancelliråd Peder R. og Johanne Holm. ~12.12.1852 på Fr.berg med Emilie Johanne Caroline Brusch, *15.7.1825 i Kbh., ?13.1.1909 i Espe, datter af restauratør Carl Friedrich B. og Johanne Margrethe Ulstrup.

Biografi Frederik Rohde påvirkedes afgørende til sin romantiske landskabsopfattelse under et ophold i München i 1840erne.

Derfor opfattedes han som hørende til de "brunette" eller "europæerne", der stod i modsætning til "de blonde", som arbejdede under C.W. Eckersbergs og Høyens indflydelse.

Ikke desto mindre var han en ivrig dyrker af vinterlandskaber.

Hans trang til disse motiver var så stor, at han selv under et ophold i Rom sad og malede nordiske snelandskaber.

Som hos I.C. Dahl var der ofte tale om erindringskunst med en melankolsk grundstemning.

Skønt han gang på gang gentog sine billeder med få variationer, opnåede de stor popularitet blandt publikum.

Også Sydens landskaber aflokkede han fine stemninger i sit maleri, ofte dog med en lidt banal synsvinkel og staffering.

Uddannelse Kunstakad. Kbh. jan. 1830-marts 1834; malede samtidig hos J.L. Lund; fik vejledn. hos Heinr. Buntzen og Chr. Købke.

Rejser og udlandsophold Tyskland og Italien 1842-47; Tyskland, Schweiz og Frankrig (Paris) 1863; Paris 1866.

Stillinger og hverv Medl. af best. for Kunstforen. 1847-67; for Kunstnernes Pensionsfond fra ca. 1850 til sin død.

Stipendier og udmærkelser Akad. 1842-44; Ancker 1863; Sødring årligt fra 1863. Agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1852.

Udstillinger Charl. Forår 1835-42, 1844, 1846, 1848-53, 1855-71, 1873-74, 1876-86; Univ., Kbh. 1843; verdensudst., Paris 1855; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883; Raadhusudst., Kbh. 1901; Randers Kunstmus. 1983.

Værker Parti af egnen ved Segeberg (1839, Stat. Mus. for Kunst); Landskab fra Esromegnen (1840, smst.); Landskab fra bjergene ved Verona (1844, smst.); Vinterlandskab (1848, smst.); Vinterlandskab (1855, Nat.mus., Sth.); Nymølle (1858, Øregaard Mus.); Et københavnsk jagtselskab holder rast ved Høstenen på Saltholm (1861, Amagermus.); Vinterlandskab med jægere (1864, Göteborgs Konstmus.); Solnedgang (1866, Aabenraa Mus.); Vinterlandskab (1869, Nat.mus., Sth.); Golfen ved Napoli (1870, smst.); Køer i landskab (1873, Sønderjyll. Kunstmus.); Græssende køer (1879, Aabenraa Mus.); Vinterlandskab, motiv fra Jægersborg Dyrehave (1885, Stat. Mus. for Kunst); Bülowsvej ved vintertid (Kbh. Bymus.); Parti uden for Malmö (Malmö Konstmus.); 12 prospekter af Randers og to portrætter (litografier, 1857, Randers Lokalhist. Arkiv); litografier efter R.s tegn. og malerier i Kobberstiksaml.; tegn. smst.; Aabenraa Mus.

Litteratur Berl. Tid. 15.7.1886; Pol. 16.7.1886 (nekr.); M. Grønvold: Fra Ulrikken til Alperne, Oslo 1925, 64, 164; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983, nr. 167, 337, 774, 840f; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989, 83, 269. Auktionskataloger: 19.12.1887 (dødsbo). Breve i Det kgl. Bibl.

Solgte værker