Ring, Ole (1902-1972)

Genealogi

Ring, Ole, 1902-1972, maler. *6.8.1902 i Baldersbrønde, 2.5.1972. Forældre: Maleren Laurits Andersen R. og maleren Sigrid Kähler.

Biografi Ole Ring malede fortrinsvis landskaber og fandt for en stor del sine motiver, hvor han boede, i egnene omkring Roskilde, Køge, Præstø, Ringsted og i København.

Ring var naturalist, og motivvalg, komposition og udtryksformens detaljerigdom vidner om faderen L.A. Rings væsentlige rolle for sønnens kunstneriske arbejde.

Ring foretrak at male i efterårs- og vintermånederne, og billederne, der typisk har et gråligt, sølvagtigt skær, blev i farveholdningen påvirket af vinterlyset. I en række byprospekter fra bl.a. Nyhavn, Gl. Strand og Christianshavn, malet da Ring fra 1934-39 boede i København, ses foruden en udvidelse af motivvalget en større selvstændighed i komposition, rum- og farveperspektiv samt en mere personlig billedopfattelse end i landskabsbillederne.

Ring førte en stilfærdig tilværelse fjernt fra officiel og privat udstillingsvirksomhed.

Han havde sit publikum, og han valgte tidligt at samarbejde med den københavnske kunsthandler Kleis, der var kendt af samlere.

Ring blev en af de sidste blandt sin generation af kunstnere, der i fortolkningen af det danske landskab respektfuldt fastholdt en malemåde med solid forankring i guldaldermalernes landskabstradition.

Uddannelse Elev af faderen L.A. Ring.

Rejser og udlandsophold Østrig 1921; Frankrig 1925.

Stillinger og hverv Stipendier og udmærkelser Udstillinger Charl. Forår 1926; Da. Paintings, Sculpture and Applied Art, Toronto 1929; Køge motiver ... som de så Køge, Køge Gal. 1974.

Separatudstillinger: Roskilde 1932 (s.m. Anders Ring); Sydsjæll. Mus., Vordingborg 1995. Værker Vinteraften ved Roskilde (udst. 1926); Tubæk å mod øst (1942); Landsby med kirke (1947); Forår, Præstø; Piletræer som spejler sig i et gadekær; Losning af en paket i Nyhavn; Hestetrukken vogn i Overgaden oven Vandet. Litteratur Roskilde Dagbl. 2.11.1932; Roskilde Avis 3.11.1932; Roskilde Tid. 3.8.1959; Berl.Tid. 12.5.1972; Pol. 27.5.1972; Rodriguez Carlo Sotelo i: Kunst, 3, Nov. 1970, 71; Kat., Sydsjæll. Mus., 1995.

Solgte værker