Riis Carstensen, A.C.(1844 -1906)

Om kunstneren Andet navn: Andreas Christian Riis Carstensen Sennels, 09-11-1844 - Helsingør, 05-05-1906, maler

Nationalitet: dansk Virksom: Danmark Uddannelse:

Til søs efter konfirmationen; begyndte at tegne under oph. i Quebec; tilbage til Danm. 1863, krigstjeneste på fregatten Tordenskjold;

lærte marinemaleri hos C. Dahl; Tekn. Inst.; Kunstakad. Kbh. 1864-68, 1877; Atelier Suisse i Paris; École des Beaux-Arts (J.L. Gérôme) 1875- 76.

Rejser og udlandsophold: Quebec; USA, Da. Vestindien 1869-74; Portugal, Spanien, Marokko 1875; Frankrig 1875-77; Middelhavet, Egypten, Syrien (i egen båd) 1879-80; Grønland 1884, 1888; Egypten gentagne gange i 1890erne. Stipendier og udmærkelser: Neuhausens Pr. 1879. Udstillinger: Charl. Forår 1868, 1875, 1878-80, 1882-96; N.Y. 1869; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Decemberudst., Charl.borg 1883; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889, Chicago 1893; Nord. Kunstausst., Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1889, 1894. Auktioner: Charl.borg 1901; Den frie Udst. bygn. 1906.

Biografi: Andreas Riis Carstensen arbejdede meget med marinemaleriet, men han var ikke i så høj grad påvirket af sin lærer C. Dahl som af Anton Melbyes og C.F. Sørensens mere romantiske søskildringer. Hans store glæde ved havet præger mange af hans værker, men han var også optaget af ørkenen.

Riis Carstensen var vidt berejst og hentede motiver fra Vestindien over Grønland til Christiansø.

I 1893 udførte han en serie på 11 malerier fra Egypten på bestilling af brygger Carl Jacobsen til ophængning i dennes egyptiske samling. Riis Carstensens arbejder har en næsten registrerende præcision og nøjagtighed i detaljen, som det ses bl.a. på hans billeder fra Grønland. Dette gør billederne yderligere interessante set fra en geografisk og etnografisk synsvinkel.

Solgte værker