Rasmussen Eilersen, Eiler (1827-1912)

Genealogi Rasmussen Eilersen, Eiler, 1827-1912, maler. *1.3.1827 i Østerby, Svanninge Sogn, ?24.4.1912 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Gårdfæster, sognefoged Rasmus Eilersen og Anne Hansdatter. ~27.8.1856 i Kbh. med Eleonora Frederikke Winning, *12.12.1825 i Fåborg, ?13.2.1899 i Kbh., datter af hotelejer Jens Iver Boe W. og Dorthea Frederikke Holst.

Biografi E. Rasmussen Eilersen hørte ubetinget til de mest populære landskabsmalere i anden halvdel af 1800-tallet.

Han var en af de første, der synes at have gjort Fyn og især egnen omkring Fåborg til sine foretrukne motivkredse. I reglen er motiverne set under indtryk af et mere traditionsbundet landskabsmaleri, som det kendes fra J.P. Møllers og P.C. Skovgaards syntetiserende naturskildringer, men ofte koncentreret om mere idylliske landskabspartier, badet i de sene sommereftermiddages og afteners venlige solskin.

Udførelsen er sikker og med stor evne for at nå den ønskede virkning, både kompositionelt og stemningsmæssigt.

Blandt de hyppigst valgte motiver kan, foruden de fynske, nævnes stille skovsøer i Nordsjælland, især i og omkring Dyrehaven, og skovene omkring Frijsenborg.

Desuden udførte R.E. en række store landskaber fra Pyrenæerne og Italien, baseret på studier fra sine mange udlandsrejser. R.E. nød stor bevågenhed fra det mere konservative publikum, herunder adel og kongehus og solgte også en del værker til udlandet.

Uddannelse Malersv. i Fåborg; Kunstakad. Kbh. nov. 1847-forår 1849, okt. 1851-jan. 1852.

Rejser og udlandsophold Paris, Sydfrankrig, Schweiz, Belgien 1858-59; London 1862; Wien 1873; Italien 1876.

Stillinger og hverv Medl. af Udst.kom. ved Charl.borg 1870; af Kunstakad. Kbh. 1871.

Stipendier og udmærkelser Akad. 1858-59; Ancker 1876. Udstillinger Charl. Forår 1849-50, 1853-58, 1861-88, 1890-98, 1900-02, 1904, 1907-11; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; verdensudst., Paris 1889; Raadhusudst., Kbh. 1901; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982. Auktioner: Charl.borg 25.11.1912 (dødsbo).

Værker Hedens Mølle i det sydlige Fyn (udst. 1849); Østerfælled og Øster Allé (ca. 1859-60, Kbh. Bymus.); Landskab fra Frijsenborg Dyrehave, bygevejrsdag (1864, Stat. Mus. for Kunst); Udsigt over Nyhavns Hoved og Gammelholm med Christianshavn i baggrunden (1869, Kbh. Bymus.); Ved Stampen i Jægersborg Dyrehave (1874, Bornholms Kunstmus.); Septemberdag ved Strandmølledammen (1884, Søllerød Mus.); En majformiddag, motiv fra mosen i den nordlige Dyrehave (1884, Fyns Kunstmus.); Fiskere udfor Samsø 18.7.1904 (Vejle Kunstmus.); Ved Arreskovsø Fyn (Bornholms Kunstmus.).

Litteratur Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Herman Madsen: Fynsk Malerkunst, 1959, 47f; Fyns Tid. 22.2.1960; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983.

Solgte værker