Petersen, Emanuel A (1894-1948)

Emanuel A. Petersen, Emanuel Aage Petersen, døbt Aage Emanuel, 18.2.1894-27.12.1948, maler. Født på Kbh. (Helligkors), død i Farum,

1918-22 var han ansat i kunstafdelingen på Den kongelige Porcelainsfabrik og foretog i samme periode adskillige rejser, bl.a. en sørejse til Middelhavet for fabrikken.

1921 var han første gang på Grønland, og han blev så bjergtaget af landet at han vendte tilbage mange gange.

1925-26 overvintrede han med sin familie ved Jakobshavn og 1928-30 deltog han i ekspeditionen "Grønland i Billeder" langs vestkysten.

Efter nye rejser til Frankrig, Italien, Sverige, Norge og England 1931-34 tog han igen til Grønland 1935, 1937 og sidste gang 1946 ved genforeningen med Danmark efter krigen.

Som dekorationsmaler deltog P. bl.a. i dekoreringen af de store jubilæumsvaser til ØK, kongeparrets sølvbryllup m.m.

Især dyrkede han marinemaleriet, en interesse der var vakt under de lange sørejser.

Men det første besøg i Grønland kom til at bestemme hans følgende produktion der omfatter et meget stort antal Grønlandsbilleder, meget naturalistiske og smukke, i såvel olie som akvareller.

De meget nøjagtige skildringer både af topografiske lokaliteter og befolkningens dagligliv i denne kolonitidens sidste periode giver hans billeder en væsentlig kulturhistorisk interesse, og de er i de seneste årtier stærkt efterspurgte, bl.a. til arktiske samlinger rundt i verden.

Af hans arbejder kan nævnes Midnatssol, Nordgrønland 1936, Alpeglød, Umanakøen 1941 og fem malerier på Christiansborg i Grønlandsudvalgets værelse.

Mange udsendte danskere sikrede sig hans malerier som minde om deres Grønlandstid, og også kongehuset har en samling af dem. – P. deltog i flere koloniudstillinger, Leipzig 1930, Paris og Rom 1931 og Kbh. 1932. Han deltog i flere septemberudstillinger i Kbh. samt England 1934, Göteborg 1936 og Stockholm 1937. Han blev hædret med diplom i Leipzig, Rom og Paris.

Solgte værker