Neumann, Johan (1860 - 1940)

Johan Neumann

København, 02-06-1860 - København, 26-02-1940, maler

Nationalitet: dansk

Virksom: Danmark

Uddannelse:

Udd. møllebygger 1884-91; derefter elev af farbroderen Carl Neumann

Rejser og udlandsophold:

Island 1892.

Udstillinger:

Flådens sidste skibe under sejl, Låne- og Sparekassen for off. ansatte, Kbh.

1982.

Biografi:

Johan Neumann blev oplært af sin berømte farbror Carl Neumann, hvis motivverden han tilegnede sig. Således malede han søstykker ved Sjællands nordkyst, på Isefjorden, på Skagen og ved den jyske vestkyst. Han portrætterede skibe fra fregatten Jylland til almindelige fiskerfartøjer. Neumann dyrkede desuden de historiske søbilleder fra fortidens søslag, en genre som farbroderen Carl Neumann var kendt for, og Neumann opnåede som han stor popularitet i sin samtid.

Solgte værker