Melbye, Anton (1818-1875)

København, 13-02-1818 - Paris, 10-01-1875, maler

Nationalitet: dansk

Virksom: Danmark, Frankrig, Paris

Uddannelse:

I skibsbyggerlære ca. 1833; Kunstakad. Kbh. 1838-39; samtidig priv.undervisn. hos C.W. Eckersberg.

Rejser og udlandsophold:

Østersøen og Nordsøen i 1840rne; Marokko 1843; Sth. 1847; Paris 1847-58; Konstantinopel 1853-ca. 1854.

Stipendier og udmærkelser:

Neuhausens Pr. 1843; udst.med. 1846; Thorvaldsens Med. 1846; Akad. 1846-48.

Udstillinger:

Charl. Forår 1840-47, 1849, 1858-60, 1862-63, 1866-68, 1875; Univ., Kbh. 1843; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Expo., Paris 1878; Ny Carlsberg Malerisaml., Kunstforen., Kbh. 1885; Rådhusudst., Kbh. 1901; London 1907; Barnekowske Saml., Kunstforen., Kbh. 1921; Nordjysk Kunststævne, Ålborg 1933; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Charl.borg gennem 100 år, Charl.borg 1957; Skibsportrætter gennem 100 år, Nordjyll. Kunstmus. 1976; Storm og stille, Valdemars Slot, 1980; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983. Separatudstillinger: Kunstsalon Louis Bock & Sohn, Hamburg 1900.

Biografi:

Anton Melbye var den ældste af 3 brødre, der alle blev marinemalere og levede en stor del af deres professionelle liv uden for Danmark. Melbye måtte på grund af nærsynethed opgive at blive sømand og valgte at gå i lære som skibsbygger på Nyholm. Han afbrød dog uddannelsen, og efter et intermezzo som musiker besluttede Melbye, efter at have rådført sig med C.W. Eckersberg, sig for at blive marinemaler. I 1840rne foretog Melbye sejladser i Østersøen med korvetten Flora og i Nordsøen med linieskibet Christian VIII, og i 1844 sejlede han med Hekla til Marokko. Samme år fik han mulighed for at sejle med Gefion, der skulle til Livorno for at indskibe Thorvaldsens sidste værker. Sejladserne var en nødvendig inspiration, men de tidlige billeder bærer præg af Eckersbergs klare og nøgterne gengivelse af stolte skibe for fulde sejl. I maleriet Eddystone Fyrtårn, inspireret af rejsen til Marokko, angav han med dramatiske effekter i himmel, hav og belysning den romantiske stemning, der kom til at præge hans værk som marinemaler. På sit første rejsestipendium fra Akademiet opholdt Melbye sig først i Stockholm, hvor han gjorde studier i Skærgården. Turen gik dernæst til skibsfartsbyen Hamborg, hvis handelshuse og købmænd var potentielle kunder til Melbyes marinebilleder. Fra det tidspunkt synes han tillige at have deltaget i det tyske udstillingsliv, bl.a. på akademiudstillingerne i Berlin. Rejsens mål, Paris, blev fra slutningen af 1847 Melbyes faste tilholdssted de næste 10 år. Det var under indtryk af både det franske og det tyske marinemaleri, at han optog og dyrkede den romantiske genre med dramatiske lys- og vejrligseffekter, der gjorde ham til en af tidens efterspurgte marinemalere. I Paris lærte Melbye landskabsmaleren Camille Corot at kende, hvis påvirkning synes at præge enkelte, tidlige flodlandskaber. Gennem broderen Fritz traf han, sandsynligvis i 1855, Camille Pissarro og blev for en tid hans lærer. Denne udstillede på Salonen i 1859 som elev af Melbye I 1853 rejste Melbye med den franske ekspedition til Orienten. Under sit ophold i Konstantinopel udarbejdede han en del studier og skal tillige have fået 2 bestillinger på malerier fra Sultanen, Linieskibet Mahmudie og Admiralskib til ankers ved Bujudire. Senere udførte han både et stort billede til Napoleon III, muligvis Dampskibet Napoleon under damp gående op mod en svær sø, og et album med tegninger af Orient-motiver til kejserinden. Christian VIII bestilte En episode af søslaget ved Køge Bugt 1677. Den fornemme bestillerkreds styrkede hans internationale anseelse og efterspørgslen på hans værker. Melbyes mariner ændrede sig med tiden til romantiske naturscenerier, præget af stemningsbefordrende vejrlig som uvejr, havblik, høj sø, måneskin, solnedgang eller dæmrende daggry, så skibene fik sekundær betydning. Lejlighedsvis lykkedes det ham at indfange en stemning, der er beslægtet med den tyske romantiker C.D. Friedrichs panteistiske billedunivers. Fra 1858, hvor Melbye blev medlem af Kunstakademiet i København, opholdt han sig skiftevis i København, Paris og Hamburg. Specielt i Hamburg var hans anseelse stor, ligesom han synes at have haft indflydelse på byens yngre malere. Melbyes danske søstykker fra denne periode viser en tilnærmelse til hans oprindelige Eckersbergpåvirkede malemåde, men har dog stadig den karakteristiske romantiske fylde på grænsen til det melankolske. Melbye beskæftigede sig som den første danske kunstner med daguerreotypien, som han i slutningen af 1840rne lærte af Louis Daguerre i Paris.

Solgte værker