Märtens, Alfred (1888-1936)

Märtens, Ove Alfred, 1888-1936, maler. *25.6.1888 i Hyrup Skov.

Biografi Alfred Märtens bosatte sig i sommeren 1922 på Randbøl Hede vest for Vejle.

Han fandt også sine motiver her, idet han især malede figurbilleder, der bringer Hans Smidth i erindring. Marked i Vorbasse, Kartoffeloptagere og Landsbysmedien er titlerne på nogle af malerierne fra 1920rne.

Farven er dyb og mættet, og motiverne bæres af en ypperlig tegning.

I Märtens bedste og mest koloristiske værker fornemmer man en tydelig inspiration fra de franske impressionister.

Periodevis påsætter han farven med paletkniv.

I slutningen af 1920rne erhvervede han Karup gamle skole til sommerbolig og boede der permanent fra begyndelsen af 1930rne, hvorefter det åbne, nøgne landskab på Karup Hede og langs Karup Å bliver hyppige motiver.

Toggefiskere og Fiskerdreng ved Karup Å er hovedværker fra denne periode, hvor motiverne fastholdes i en lidt tung, dybt nedstemt farveholding.

Foruden de alvorlige jyske landskaber udførte M. en række karakterfulde portrætter, hvor den knugende livsopfattelse, der også kommer til udtryk i landskabsbillederne, dominerer.

Den nøgterne kolorit, de af og til hårde konturer og den tyndt påsatte farve var imidlertid forbundet med sansen for den enkle, afvejede komposition og giver i hans bedste arbejder både ro og monumentalitet.

I sine sidste år opsøgte han nye motivkredse langs Limfjorden, og billederne blev lysere og mere koloristiske.

Uddannelse Håndværksmaler; som billedkunstner autodidakt; dog en tid undervist af Albert Wang, Horsens.

Rejser og udlandsophold

Holland, Belgien, Frankrig, Tyskland. Stillinger og hverv

Stipendier og udmærkelser Sødrings Pr. 1927.

Udstillinger Charl. Forår 1923-24, 1927-28, 1930-31, 1935-36; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1935-36, 1937 (mindeoph.), 1942; En jysk linje i da. malerkunst, Vejle Kunstforen. og Horsens Kunstforen. 1960; Vejle-Kunstnere gennem 75 år, Vejle Kunstmus. 1977.

Separatudstillinger: Vejle Mus. 1927; Kunsthallen, Kbh. 1933; Vejle Mus. 1937 (mindeudst.); Karup Hotel 1959; Egnssparekassen, Juelsminde 1984; Blicheregnens Mus., Herning 1987; Egtvedegnens Museumsforen., Musikhøjsk. i Tågelund, 1988. Værker Ved Lindtners Værft, Vejle Havn (1925, Vejle Kunstmus.); Efterårsdag ved Karup Kirke (1927, Sødrings Pr.); Anders Hvollund, vestjysk bondetype (1927, Kunstmus. Trapholt); Frits Tækkemand (1927, Vejle Kunstmus.); Randbøl Hede (Nordjyll. Kunstmus.); Portræt af Thomas Olesen Løkken (udst. 1933); Portræt af forfatteren Anton Berntsen (1934, Vejle Kunstmus.); Interiør (ca. 1937, Horsens Kunstmus.); To heste med mælkevogn (ca. 1936, Vejle Kunstmus.).

Litteratur Skive Venstrebl. 5.5.1933; Skive Folkebl. 5.5.1933; Berl. Tid. 29.10.1933 (Kai Flor); Kristeligt Dagbl. 31.10.1933 (S. Clod Svensson); Pol. 31.10.1933 (K. Pontoppidan); 29.11.1936 (Th. Olesen Løkken); Dag. Nyh. 31.10.1933 (E. Knuth); Soc. Dem. 5.11.1933 (Pr. Wilmann); Viborg Stifts Folkebl. 28.11.1936 (Eiler Sørensen); Vejle Amts Avis 17.4.1937; Vejle Amts Folkebl. 28.2.1987; 2.2.1988; 5.3.1988; 11.3.1988; Jul i Vejle, 1954 (N.Th. Mortensen); Kunst, 7, 1962 (Knud Eel); Niels Th. Mortensen: Da. billedkunst, 1964; Axel Rude: Billeder fra det gamle Vejle, 1977; Jette Nielsen og Hans Kruse: A.M. en hedemaler. Blicheregnens Mus., Herning 1987; Jytte Nielsen: A.M. en hedemaler. Blicheregnens Mus.foren. Årsskr., 1987. 188

Solgte værker