Magaard, Valdemar (1864 - 1937)

Om kunstneren
 
Andet navn: Holger Valdemar Rasmussen Magaard
København, 20-01-1864 - Gentofte, 10-10-1937, maler, grafiker
Nationalitet: dansk
Virksom:Danmark
 
Uddannelse:
Tekn. Sk., Kbh.; udlært bygn.maler; Kunstakad. Kbh. 1890-93; Krøyers Sk. (L. Tuxen) vinteren 1901; raderer Joh. Nordhagen, Oslo.
 
Rejser og udlandsophold:
Tyskland og Holland.
 
Stipendier og udmærkelser:
Raben-Levetzau 1905; Akad. 1906; Hielmstierne-Rosencrone 1910.
 
Udstillinger:
Charl. Eft. 1890, 1922, 1933; Charl. Forår 1900-24, 1926-38; KE 1904-05, 1907-12; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1923, 1934, 1937, 1942; Landsudst., Århus 1909; Modern Da. Artists, Brighton 1912; Graf. Kunstnersamf. 1912-1913, 1918, 1926; Den balt. Udst., Malmö 1914; Nord. Grafik, Sth., Oslo 1924, Kbh. 1925; Foren. for nat. Kunst 1933. Separatudstillinger: Kbh., jan.-febr. 1911; okt. 1922.
 
Biografi:
V. Magaard arbejdede som maler i forlængelse af jysk almuemaleri og genremaleriet, men i hele hans produktion, og overvejende i den grafiske, viger folkelivsskildringen gradvist til fordel for en sirlig arkitekturtegning med vægt på detaljens virkning. Denne interesse intensiveres omkring 1920, hvor Genforeningen åbner for en interesse for Sønderjylland. Nordslesvigske bybilleder, navnlig på Vesteregnen, er indgående skildret og udgør sammen med interiører fra gamle byhuse, især i Tønder, et kulturhistorisk dokument for denne historiske overgangsperiode.

 

Solgte værker