Libert, Georg Emil (1820-1908)

Georg Emil Libert Weilbach oplysninger

Genealogi

Libert (Liebert), Georg Emil, 1820-1908, maler. *2.8.1820 i Kbh., død 19.5.1908 smst., begr. smst. (Holmens). Forældre: Snedkerm. Johan Christian L. og Andrea Margrethe Hassing. ~26.6.1852 på Fr.berg med Marie Philippine Caroline Busch, *25.1.1830 i Jyderup, død 19.1.1904 på Fr.berg, datter af skovfoged, skytte Peter B. og Sophie Frederikke Buntzen.

Biografi Georg Emil Liberts ungdomsproduktion består fortrinsvis af københavnske by prospekter.

Senere gik han over til landskabsmaleriet, hvor han tog udgangspunkt i guldaldertraditionen. Under påvirkning af tysk landskabskunst arbejdede han dog med en tungere kolorit og mere dramatiske naturstemninger, hvilket forstærkedes under opholdet i München i 1840rne. Denne udtryksmåde kom især til sin ret i en række romantiske partier fra norske og tyske bjergegne. I opdyrkelsen af de mere ukendte danske landskaber, nemlig den jyske hede og Bornholm, især Hammershus, træder det nationalromantiske element stærkt frem. Til hans specialiteter hørte endvidere måneskins- og vinterlandskaber. Libert var produktiv, og hans kunst nød ret stor popularitet blandt det købende publikum. Her gik Kunstforeningen i spidsen ved købet af en snes billeder gennem årene.

Uddannelse Kunstakad. Kbh., elev på modelsk. 1841; dyrkede landskabsmaleri som elev af J.L. Lund.

Rejser og udlandsophold München o.a.st. juli 1846-dec. 1849; Tyskland, Schweiz og Østrig 1851, 1857-59; Schweiz og Italien 1875; Norge og Sverige flere gange.

Stillinger og hverv Medstifter af Pensions- og Understøttelsesforen. for bildende Kunstnere; og af Foren. Fremtiden 1865.

Stipendier og udmærkelser Akad. 1846-47; agréeret ved Kunstakad. Kbh. 1850; Sødrings Legat årligt fra 1863; Ancker 1875; medl. af plenarforsaml., Kunstakad. Kbh. 1887, ved særlig resolution. Udstillinger Charl. Forår 1837-42, 1844-47, 1849-52, 1854-57, 1860-62, 1864-66, 1868-1908; Kunstakad. Sth. 1856, 1870, 1873, 1875; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; Marmorkirken, visioner og virkelighed, Marmork., Kbh. 1994. Værker Parti af pladsen ved Marmorkirken (1837, Kbh. Bymus.); Parti af Marmorpladsen, morgenbelysning (1838, Marmork.); Parti fra pladsen ved Marmorkirkens ruin set mod St. Kongensgade (1839, Øregaards Mus.); Udsigt over Øresund fra Langelinie (1839, Thorvaldsens Mus.); Skovparti, sen eftermiddag (1839, Stat. Mus. for Kunst); Kystlandskab (1840, Nasjonalgal., Oslo); Hammershus på Bornholm (1842, Stat. Mus. for Kunst); Landskab med kæmpehøj (1844, Vestsjæll. Kunstmus.); Landskab med borgruinen Hammershus (1845, Nat.mus., Sth.); En vinterdag ved Elben (udst. 1850 el. 1851, Stat. Mus. for Kunst); En nat på Gudenå, terrænet oplyst af lygteblus (ca. 1852, Jægerspris Slot); Stevns Klint (udst. 1857, Mineralogisk Mus.); Et vinterlandskab (1859, Stat. Mus. for Kunst); Silkeborg Papirmølle set fra nord (1860, Silkeborg Mus.); Slottet Heidelberg (udst. 1862, Bregentved); Landskab ved Hammershus (1880erne, Bornholms Kunstmus.); Fra Hardangerfjorden (1890, Fyns Kunstmus.); Motiv med bjerge og vandfald (1895, Vejle Kunstmus.); Ved vintertid (Listasafn Íslands, Reykjavík); Udsigten fra Søllerød præstegårdshave vestpå (Søllerød Komm. Byhist. Arkiv); desuden værker i Øregaards Mus.; Thorvaldsens Mus.; tegn. og grafik i Kobberstiksaml. Litteratur Ill. Tid., 1896-97, 498f; 1907-08, 530; Pol. 2.10.1895; Berl. Tid. 4.10.1895; 20.5.1908; R. Skovmand (red.): Jægerspris Slot, 1974, 127; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983. Auktionskataloger: 1889; 1895; 1908 (dødsbo); 1909 (dødsbo). Breve i Det kgl. Bibl.

Solgte værker