Kieldrup, A.E. (1827-1869)

Anton Eduard Kieldrup

Haderslev, 16-02-1827 - København, 22-05-1869, maler

Nationalitet: dansk

Virksom: Danmark

Uddannelse:

Malersv. i Haderslev; Kunstakad. Kbh., okt. 1845-okt. 1847.

Rejser og udlandsophold:

Norge 1847-48, 1855; München, Salzburg, Tyrol 1858-59; over Mosel, Schweiz, Paris til Tyskland bl.a. Düsseldorf, hjem via Belgien og Holland 1863- 64.

Stipendier og udmærkelser:

Akad. 1861-64.

Udstillinger (bl.a.):

Charl. Forår 1849-53, 1855-58, 1860-63, 1865-69; Foren. Fremtiden, Charl.borg 1869, 1871; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901; Winkel & Magnussen, Kbh. 1903; Works by Da. Artists, Guildhall, London 1907; Haderslev Mus. 1931 (s.m. Heinr. Hansen, Heinr. A. Heger og Charlotte v.

Krogh); Sdr.jysk Udst., Charl.borg 1937.

Biografi:

Anton Eduard Kieldrup valgte i modsætning til de fleste samtidige landskabsmalere at overhøre N.L. Høyens advarsler om den uheldige indflydelse, en ung kunstner ville udsætte sig for ved nærkontakt med tidens tyske kunst. På rejser til bl.a. Düsseldorf og München fik han bekræftet og styrket sin tilknytning til den romantiske landskabstradition. Det prægede især de mange landskabsbilleder, han udførte med motiver, baseret på studier og indtryk fra flere udlandsrejser til Norge og bjergrige egne i Mellemeuropa. I de danske landskaber med motiver fra Midtjylland, men først og fremmest nord for København fra Dyrehaven og Søllerød samt Nordsjælland, spores i højere grad en indflydelse fra Eckersberg-skolen og det nationale landskabsmaleri. Det manifesterede sig bl.a. ved mere enkle kompositioner og en virkelighedsnær motivskildring, men ofte underlagt en klassicerende landskabskonstruktion og ledsaget af idylliserende elementer som pittoreske bondehuse, der markerede forankringen i en romantisk tradition.

Solgte værker