Ilsted, Peter (1861-1933)

Sakskøbing, 14-02-1861 - København, 16-04-1933, maler

Virksted: Danmark

Uddannelse:

Præliminæreksamen ved Kbh. Univ. 1877; i malerlære; Tekn. Sk.; Kunstakad.

Kbh., alm. forb.kl. jan. 1878, afg. som maler marts 1883, desuden elev her i april kvartal 1884, lille guldmedalje 1885.

Stipendier og udmærkelser:

Mention Honorable, Paris 1889; Aarsmedalje 1 1890; Akad. 1891, 1893, 1898; Eckersberg Medalje 1899; medl. af Kunstakad. Kbh. Plenarforsamling 1899; bronzemedalje Paris 1900; Kaufmann 1904; medalje München 1909.

Rejser og udlandsophold:

Via Italien til Egypten, Palæstina, Grækenland og Tyrkiet, Spanien og Paris 1886; Paris 1889; Italien og Frankrig 1891; England 1913.

Udstillinger:

Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Charl. Forår 1883- 1907, 1909-10, 1912-15, 1929-33; KE 1905, 1909-11; Grafisk Kunstner.samf. Sth. og Oslo 1924, Kbh. 1925; Charl. Eft. 1930; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; verdensudst., Paris 1889, Chicago 1893, Paris 1900; Raadhusudst., Kbh. 1901; Landsudst., Århus 1909; internat. udst., Budapest 1906-07; Glaspalast, München 1909, 1913; Dä. Ausst., Kunstgewerbemus., Berlin 1910-11; Den baltiske Udst., Malmö 1914; L'art danois, Jeu de Paume, Paris 1928; Skand.

Udst., Helsingfors 1931 (grafik); Foren. for nat. Kunst 1933 (retrosp.); Dengang i 80'erne, Kunstforen., Kbh. 1983; Børn og unge i da. kunst, Hjørring Kunstmus. m.fl. 1985-86. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh.

1887, 1893, 1904, 1929, 1933.

Biografi:

Peter Ilsteds tidligste arbejder var genrebilleder og portrætter. Ved hans søster Idas ægteskab med Vilh. Hammershøi kom han i såvel stilistisk som motivmæssig henseende under indflydelse af dennes stilfærdige interiør- og figurkunst. Den realistiske gengivelse af interiørerne er præget af en kultiveret borgerlig smag. Beskrivelsen af lysets spil over vægge og mahognimøbler er udramatisk, men inderlig og reflekterende. Den isolerede kvindefigur optræder som hos Hammershøi og de fjernere hollandske forbilleder fra det 17. århundrede ofte som et karakter- og stemningsskabende element i rummene og giver ikke sjældent billedet en psykologisk pointering. Ilsted formåede ikke at udfolde nogen videre selvstændighed i formsprog, motivkreds eller kolorit, og hans kunst kom derfor til at stå i skyggen af svogerens langt originalere udtryk. I de bedste arbejder opnåede han dog et særpræget raffinement, og i den maleriske behandling kom ikke sjældent en delikat stoflighed til udtryk. Ilsted var meget produktiv, som udbuddet på kunstmarkedet viser. Hans malerier er fortsat populære og økonomisk overkommelige samlerobjekter. Hans måske betydeligste indsats ligger i de grafiske arbejder, der vandt stor udbredelse og popularitet. Der eksisterer omkring 50 blade fra hans hånd, udført i perioden 1882- 1924. Desuden udførte han ca. 70 farvetryk og mezzotinter. I sin sortkunst var han påvirket af gamle engelske forbilleder.

Som i oliebillederne er det også her de bløde skygger og den glansfulde stofgengivelse, der falder i øjnene. Motiverne spænder fra genrebilleder og interiører over landskaber til portrætter. Inden for sidstnævnte genre må fremhæves hans raderinger efter gamle (Frans Hals) og nye mestre (C.A.

Jensens H.C. Andersen-portræt). Det raderede portræt af Vilhelm Hammershøi fra 1900 viser endvidere Ilsteds store indfølingsevne som original grafiker.

Solgte værker