Holsøe, Niels (1865-1928)

København, 21-12-1865 - Charlottenlund, 05-12-1928, maler

Virksom: Danmark

Uddannelse:

Stud. 1883; elev hos Hans Tegner kortvarigt; Kunstakad. Kbh., jan. kvartal 1884; derpå Kunstnernes Studiesk. til 1891; stud. statsvidenskab, embedseks.

1894.

Rejser og udlandsophold:

Italien 1905; senere Tyskland, Holland og Frankrig.

Stipendier og udmærkelser:

Akad. 1905; Akad. Aarsmed. 1 1922.

Udstillinger:

Charl. Forår 1892, 1898, 1901-12, 1914, 1917, 1919, 1922-23, 1926-28; KE 1909-11, 1913; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Foren. for Nat. Kunst 1926, 1929 (retrosp.).

Biografi:

Niels Holsøe malede, ud over portrætter og landskabsbilleder, ligesom broderen, Carl Holsøe, interiører. Holsøe dyrkede maleriet ved siden af sit arbejde som embedsmand, og karakteristisk var det hjemmets stuer med aftenlampens lys- og skyggevirkninger, der inspirerede ham. Billederne virker stilfærdige og er præget af respekt for både motiv og arbejdsproces.

Solgte værker