Holbak, Niels (1884-1954)

Weilbach oplysninger Genealogi Holbak, Niels, 1884-1954, maler. *9.2.1884 i Tistrup, ?14.2.1954 i Esbjerg, begr. på Torstrup Kgrd. Navneskift fra Madsen Christensen 7.3.1914.

Forældre: Smedem. Jens Madsen C. og Nielsine Madsen. ~22.7.1914 i Tistrup med komm.lærer Karen Jensen Østergaard, *22.7.1885 smst., ?22.3.1956 i Esbjerg, datter af gårdejer Jens Jensen Ø. og Bodil Nielsen.

Biografi Niels Holbak stammede fra en vestjysk bondeslægt, og den sindige ro, der er særegen for folkene her, ses i hans malerier.

De har også hjemlige motiver, knyttet som han var til det lokale og til jorden og dyrene. Hans vejleder på Teknisk Skole i Esbjerg var Jørgen Hansen, kaldet den lille maler, som havde lært hos Syrak Hansen og været ven med Peter Hansen og Fritz Syberg, og det var ham, der opmuntrede H. til at gå videre med kunsten.

Efter studierne i Finland vendte H. tilbage til København, til Kunstakademiet, hvor han studerede om vinteren og arbejdede som malersvend om sommeren. I 1914 slog han sig ned i Esbjerg, hvor hans malerier forenkledes til landskaber, bybilleder og interiører med kun få skikkelser, hver med et stilfærdigt gøremål.

De store dramaer var ikke H.s ærinde. Han gengav, hvad han oplevede, ikke nødvendigvis den nøgterne virkelighed, men han var langt fra abstraktionerne.

I slutningen af 1930rne blev farveholdningen både lysere og livligere, penselstrøgene små og faste, og udtrykket blev mere impressionistisk. Nogle værker har signaturen Holbech, som H. først havde valgt som kunstnernavn, men senere ændrede, efter sigende på grund af protester fra maleren N.P. Holbech.

H. er rigt repræsenteret på Ølgod Museum, som også har registratur over privatejede værker.

Uddannelse Malerlærling i Tistrup; Børkop Højsk. vinteren 1905-06; Tekn. Sk., Esbjerg (Jørgen Hansen) 1907-08; Tekn. Sk., Kbh. (Sophus Vermehren) 1909; Kunstsk. Ateneum, Finland 1909-10; Kunstakad. Kbh. (Laur. Tuxen, P. Rostrup- Bøyesen) jan. 1912-april 1914.

Rejser og udlandsophold Finland 1909-10, 1930; Dresden, München 1922.

Stillinger og hverv Lærer ved Tekn. Sk., Esbjerg 1917-41; tegnelærer, Esbjerg Statssk. 1930-41. Stipendier og udmærkelser Udstillinger Ateneum, Finland 1910; Charl. Forår 1922-31, 1934, 1936-38, 1940-47, 1952-54; Jyderne 1939-42; Charl. Eft. 1940, 1945.

Separatudstillinger: I Esbjerg årligt 1919-54; Gal. Moderne, Sth. 1944 (s.m. andre da. malere); Esbjerg Kunstpav. 1984. Værker Barndomshjemmet, interiør (1912, Ølgod Mus.); De gamles juledag, interiør (1913, smst.); Niels røgter i sit kammer (smst.); Selvportræt (1919, smst.); Tøsne, Jernevej og Esbjerg Mølle (1920, Esbjerg Kunstmus.); Møgeltønder (1927, Tønder Mus.); I bedstemors stue, Fanø (1928, Manufakturhdl.foren., Kbh.); Fourfeldt Å (1929, Esbjerg Kunstmus.); Fisker fra Holmslands Klit (1929, smst.); I bedstemors stue (1937, Storstrøms Kunstmus.); Rydhave Slot (Lokalhist. arkiv, Vinderup, tidl. bibl.); Sahl K. (smst.); Hedelandskab med Flyndersø (smst.); Portræt af Jens Maarebjerg (smst.); Udsigt fra Nold ned over Vinderup by (smst.); desuden figurer, skåret i moseeg; desuden repr. på Varde Mus. og Fanø Kunstmus., Sønderho.

Litterære værker: Imeld-golaw, 1940 (digtsaml.); Potter og Kar, 1950; Sownfolk, jydske digte, 1954. Litteratur Kristeligt Dagbl. 17.2.1928; Vestkysten 8.2.1934; 18.2.1954 (nekr.); Svend Rindholt: En vestjysk maler, 1938; S.J. Frifelt i: Fra Ribe Amt, 13, 1955, 485-94; Henning Thalund: N.H. Vestjyll. maler, 1965; Tage Sørensen: Esbjerg før 1925, i malerkunst og farver, 1983; Jørgen Broch i: N.H., Esbjerg Kunstmus. 1984; Kirs

Solgte værker