Henrichsen, Carsten(1824-1897)

Biography

Genealogi

Henrichsen, Frederik Carsten, 1824-1897, maler. *23.9.1824 i Kbh., ?30.4.1897 smst., begr. i Gent. Forældre: Arbejdsmand, senere husmand Henrik Larsen og Maren Jørgensen. ~1° 1.4.1855 i Lyngby med Rosine Sophie Nathalia Schønberg, *22.5.1827 i Kbh., ?9.3.1908 smst., datter af cand.jur. Christian Ludvig Eggers S. og Louise Amalia Bruns. Ægteskabet opl. ~2° 6.5.1870 i Kbh. med Agnes Otta Frederikke Vilhelmine Benzon, *15.12.1837 smst., ?5.4.1916 smst., datter af kaptajn, kornskriver, senere toldskriver Caspar Johannes B. og Vilhelmine Conradine Giese.

Biografi

Carsten Henrichsen ville have været figurmaler, men valgte af økonomiske årsager landskabsmaleriet. Fra slutningen af 1840rne og de følgende årtier var han en overordentlig flittig skildrer af København, dens voldpartier, oplandet mod nord samt Nordsjællands landskab og kyst. H. fulgte den Eckersbergske maletradition og hans malerier har i dag topografisk interesse.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh. marts 1840, til gipssk. marts 1843, udeblevet jan. 1845; tegneundervisn. hos F.F. Helsted 1845-49.

Rejser og udlandsophold

 

Stillinger og hverv

Gav male- og tegneundervisn. i 1860erne.

Stipendier og udmærkelser

Akad. 1858; Neuhausens Pr. 1855.

Udstillinger

Charl. Forår 1847-49, 1851, 1853-65, 1867-68, 1871-96; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Nord. Kunstudst. Kbh., 1883; Raadhusudst., Kbh. 1901; Søllerød billeder, Søllerød Rådhus 1974; Søllerød i det lokale maleri, Gl. Holtegaard 1982.

Værker

Malerier: Broen over Stadsgraven ved Nørreport (1848, Øregaards Mus.); Udsigt fra Fortunen over Bernstorff mod Gentofte og Kbh. (1853); Prospekt af Roskilde med Domkirken (1857, Fr.borgmus.); Amagerport (1860, Kbh. Bymus.); Ved Frihedsstøtten (ca. 1860, Kbh. Bymus.); Strandgade, Sandvig (1872, Bornholms Kunstmus.); Kobberdammen ved Hellebæk (1878 Aarhus Kunstmus.); repr. på Roskilde Mus.; Vejle Kunstmus.; Det kgl. Bibl. Billedsaml.

Litteratur

Haandtegninger, Kunstforen., Kbh. 1933; Jørgen Paulsen: Billeder fra Treaarskrigen 1848-50, 1952; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983. Breve (Det kgl. Bibl.).

Solgte værker