Helme, Helge (1894 - 1987)

Roskilde, 07-10-1894 - 27-06-1987, maler
Virksom: Danmark

Uddannelse:
Tekn. Sk. i Roskilde 1914-15; samme, Kbh.; forb. hos C.V. Aagaard og Viggo Brandt til Akad.; Kunstakad. Kbh. (bl.a. P. Rostrup Bøyesen) 1918- 20.

Rejser og udlandsophold:
England 1920, 1935; Tyskland 1922-23; Frankrig, Holland, Belgien, 1931, 1937; senere rejser til de fleste europæiske lande, bl.a. Italien, men især Frankrig.

Stipendier og udmærkelser:
Ronge 1927.

Udstillinger (bl.a.):
Charl. Forår 1922-29, 1931, 1933-38; Charl. Eft. 1922, 1936;  Kunstnerforen. af 18. Nov., 1926-27, 1930, 1932-35; Vinterudst. 1939 (medstifter), 1941-43, 1945, 1947-49, 1951-52; 1955-57, 1959, 1965. Separatudstillinger: Kiertzners Kunsthdl., Kbh. 1923; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1924.

Biografi:
Helge Helme elskede kvindelig skønhed og gjorde modelmaleriet til sit speciale, men ind imellem malede han også små intime landskabsstemninger. Hans modeltegninger, oftest udført i rødkridt, er ikke croquis, men mere gennemarbejdede. Det samme gælder hans malerier, som derfor ofte mistede det første udkasts charme og umiddelbarhed. De senere billeder er dog friere i den maleriske behandling. Omkring 1929 havde han en søndagsmaleskole, hvor Richard Mortensen var blandt eleverne.

Solgte værker